* danh từ – xe hai ngựa thắng con trước con sau – xe tăngđem, xe đạp hai người đạp * tính từ & phó từ – bộ đôi cái trước cái sau =to drive tandem + thắng ngựa con trước con sau *Chuyên ngành kỹ thuật -sau *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -bộ đôi trước *Lĩnh vực: điện lạnh -cặp mạng tandem -cặp mạng tiếp đôi *Lĩnh vực: xây dựng -xe tải trụn

Cụm Từ Liên Quan :

Bạn đang xem: Tandem là gì

design truck or design tandem //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -xe 2 trục thiết kế

dual tandem wheel undercarriage //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: giao thông & vận tải -hệ thống càng máy bay kép

junction tandem exchange //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -tổng đài chuyển tiếp đôi

links in tandem //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -sự phát lại dây truyền *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -sự phát lại dây truyền

tandem arrangement //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện -cách bố trí trước sau -cấu trúc nối tầng

tandem central office //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -tổng đài nối tiếp -văn phòng trung tâm nối tiếp

Xem thêm: Hợp đồng Nguyên Tắc Là Gì, Giá Trị Của Hợp đồng Nguyên Tắc

tandem connection //

*Chuyên ngành kỹ thuật -mạch nối tiếp -sự đấu nối tiếp -sự ghép nối trước sau -sự mắc nối tiếp -sự nối nối tiếp -sự nối trước sau *Lĩnh vực: toán & tin -sự nối kép

tandem construction //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -kết cấu tiếp đôi

tandem data circuit //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -mạch dữ liệu nối tiếp -mạch dữ liệu tiếp đôi

tandem drive housing assembly //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -vỏ cầu dẫn động đôi

tandem exchange //

*Chuyên ngành kỹ thuật -tổng đài trung chuyển *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -tổng đài chuyển tiếp -tổng đài điện thoại bộ đối (hai máy điện thoại) -tổng đài điện thoại tăng đen (hai máy điện thoại) -tổng đài kép -tổng đài quá giang -tổng đài tiếp đôi

Xem thêm: Berserker Là Gì – Nghĩa Của Từ Berserker

tandem hops //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -nhảy vọt nhiều nấc -nhảy vọt nhiều tầng

tandem links //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -sự liên lạc thành tầng

Chuyên mục: Hỏi Đáp