Tài chính công là một trong những lĩnh vực được một phần không nhỏ người dân quan tâm. Bài viết dưới đây, thienmaonline.vn chia sẻ với bạn đọc cái nhìn cơ bản và dễ hiểu nhất về tài chính công:

Tài chính cônglà gì?

Tài chính cônglà tổng hợp tất cả các hoạt động thu chi được sử dụng bằng tiền do nhà nước tiến hành. Tài chính công phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập cũng như sử dụng các quỹ công. Mục đích là nhằm phục vụ cho thực hiện các chức năng của nhà nước. Đồng thời đáp ứng các nhu cầu và lợi ích chung của toàn thể xã hội.

Bạn đang xem: Tài chính công là gì

Yếu tố quyết định sự ra đời của Tài chính công

Có hai yếu tố tiền đề để quyết định cho sự ra đời của tài chính công đó là nhà nước và nền kinh tế hàng hóa tiền tệ:

1. Nhà nước

Nhà nước được ra đời xuất phát từ tính chất khách quan, tuy nhiên được tồn tại dưới tính chất chủ quan. Có hai chức năng chích của nhà nước đó là tổ chức quản lý và trấn áp sự bạo lực. Kinh tế và xã hội là hai lĩnh vực chính do nhà nước tổ chức quản lý. Nhà nước sử dụng chức năng trấn áp nhằm mục đích phục vụ cho nhà nước. Hai cơ quan phục vụ lợi ích nhà nước gồm có Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An.

2. Nền kinh tế hàng hóa tiền tệ

Sau khi xã hội bắt đầu xuất hiện sẽ xuất hiện sự chiếm hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩm. Điều này sẽ khiến cho kinh tế hàng hóa được ra đời. Từ đó tiền tệ cũng bắt đầu được xuất hiện. Xét về mặt hình thức thì tất cả các hoạt động thu chi mỗi ngày từ nhà nước sẽ đi liền với việc tạo lập cũng như sử dụng tài chính công. Mục địch là nhằm đáp ứng cho việc thực hiện chức năng của nhà nước cho việc cung cấp hàng hóa công cho toàn xã hội.

*

Yếu tố ra đời tài chính công

Mặt khác, xét về mặt thực tế, tài chính công được nhắc đến như sau. “Tài chính công phản ánh các quan hệ kinh tế trong phân phối nguồn tài chính quốc gia phát sinh giữa các cơ quan công quyền của nhà nước với các chủ thể khác trong nền kinh tế nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cho xã hội không vì mục tiêu lợi nhuận.”

Đặc điểm của tài chính công

Tài chính công có 4 đặc điểm chính và quan trọng được đề cập dưới đây:

Tài chính công gắn liền với quyền sở hữu và quyền lực chính trị của nhà nước

Theo đó, tài chính công sẽ gắn liền với quyền sở hữu của nhà nước và quyền lực chính trị của nhà nước. Quá trình tạo lập cũng như sử dụng quỹ tài chính công sẽ do chủ thể duy nhất là nhà nước quyết định. Đặc biệt là quỹ ngân sách nhà nước.

Tất cả các quyết định của nhà nước đều được thực hiện theo luật pháp đã được phê chuẩn. Mỗi quỹ công được thành lập hay sử dụng đều phụ thuộc vào quan điểm của mỗi quốc gia, mục tiêu kinh tế trong từng thời kì nhất định.

Tài chính công chứa đựng lợi ích chung, lợi ích công cộng

*

Tài chính công chứa đựng lợi ích chung

Tài chính công phản ánh quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế trong việc phân phối nguồn tài chính quốc gia nên hoạt động tài chính công phản ánh các quan hệ lợi ích giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, trong đó lợi ích tổng thể được đặt lên hàng đầu và chi phối các quan hệ lợi ích khác.

Xem thêm: Giờ Hành Chính Là Gì, Các Khung Giờ Hành Chính Tại Việt Nam

Hiệu quả của hoạt động thu chi tài chính công không lượng hoá được

Tài chính công phần lớn đều mang tính chất không hoàn lại trực tiếp. Chính vì vậy rất khó để đánh giá hiệu quả một cách chính xác. Tuy nhiên biết được hiệu quả một cách tương đối có thể thông qua các chỉ số về chỉ tiêu kinh tế xã hội. Ví dụ như độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất học, tỷ lệ thất nghiệp,…

Phạm vi hoạt động rộng

Tài chính công có phạm vi hoạt động khá rộng. Do đặc tính thực hiện nhiệm vụ trên hầu hết tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng văn hóa,…

Mọi hoạt động của tài chính công sẽ có tác động trực tiếp đến các chủ thể trong nền kinh tế. Bao gồm cả các cá nhân người tiêu dùng hay nhà đầu tư. Mức độ hay phạm vi tác động còn phụ thuộc vào chính sách và bối cảnh hiện thời.

Ngoài ra, theo dõi trang web thienmaonline.vn để nắm bắt thêm các tin tức về tài chính, ngân hàng, chuyển tiền,… Khi có nhu cầu về chuyển tiền nhanh có thể liên hệ ngay với chúng tôi.

Xem thêm: Ngoại Suy Là Gì – Nghĩa Của Từ Ngoại Suy Trong Tiếng Việt

Tải app miễn phí ngay – Chỉ mộtchạm tiền đến tay:https://thienmaonline.vn/install

Văn phòng giao dịch: Tầng M, toà B Hoàng Huy, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chuyên mục: Hỏi Đáp