Và cái người chứng kiến điều đó, chịu đựng sự đau đớn nguyền rủa ấy, cũng chết rồi.
Kinh Thánh nhắc nhở là nỗi đau đớn của tôi và người khác chỉ là tạm thời.
bị · bị xử tử · cho phép · chịu · chịu thiệt hại · chịu tổn thất · chịu đựng · cảm thấy đau · dung thứ · trải qua · xót dạ · đau · đau khổ · đau đớn
The destiny of the Korean people is not to suffer in the bondage of oppression, but to thrive in the glory of freedom. in the glory of freedom.
Ta không để ý ông có gì nhưng có vẻ là một tay khá sành về cờ latrunculi đó translations.state.gov translations.state.gov
As disciples As disciples of Jesus Christ, we ought to do all we can to redeem others from suffering and burdens.

Bắt chước Sunny Deol- diễn viên Ấn Độ) Đầu tiên cho nó một cú thật mạnh vào! jw2019 jw2019
She determines that there is She determines that there is nothing wrong with not wanting her kids to suffer , having been poor and knowing how bitter it can be.

During the last world war, Christians preferred to suffer and die in concentration camps rather than do things that displeased God.
Con rất dễ bị thương- ” Bị thương, hoặc đi quá xa, thậm chí có thể bị lạc. ” jw2019 jw2019

Họ đang ra lệnh cho giám đốc trại phải cho phép thăm nom có giám sát WikiMatrix WikiMatrix
Well in advance Jesus tried to help the disciples to realize “that he must go to Jerusalem and suffer many things from the older men and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised up.”
(Matthew 24:37-39) Similarly, the apostle Peter wrote that just as “the world of that time suffered destruction when it was deluged with water,” so also “the day of judgment and of destruction of the ungodly men” looms over the present world.—2 Peter 3:5-7.
Tôi tin rằng tấm bằng luật trong túi tôi đây khẳng định như vậy jw2019 jw2019

Đừng nghĩ anh thoát chết thì tôi không bắt được anh OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
The Model XSB2C-1 prototype initially suffered teething problems connected to its Wright R-2600 Twin Cyclone engine and three-bladed propeller; further concerns included structural weaknesses, poor handling, directional instability, and bad stall characteristics. three-bladed propeller; further concerns included structural weaknesses, poor handling, directional instability, and bad stall characteristics.

Bạn đang xem: Suffering là gì

Xem thêm: Dim Là Gì – Nghĩa Của Từ Dim

Xem thêm: Hợp đồng Nguyên Tắc Là Gì, Giá Trị Của Hợp đồng Nguyên Tắc

Exactly two months ago, in the worst attack on Exactly two months ago, in the worst attack on this nation since 9 / 11, the men and women of the CIA suffered a terrible blow.

16 Yea, and they were depressed in body as well as in spirit, for they had fought valiantly by day and 16 Yea, and they were depressed in body as well as in spirit, for they had fought valiantly by day and toiled by night to maintain their cities; and thus they had suffered great afflictions of every kind.

It has also been placed on It has also been placed on the List of World Heritage in Danger as it is suffering from damages due to water leaks.

Dấu hiệu đó thuộc về Remus, một kẻ buôn bán nô lệ. ở phía bắc thành phố jw2019 jw2019
Alma described this part of Alma described this part of the Savior’s Atonement: “And he shall go forth, suffering pains and afflictions and temptations of every kind; and this that the word might be fulfilled which saith he will take upon him the pains and the sicknesses of his people” (Alma 7:11; also see 2 Nephi 9:21). and this that the word might be fulfilled which saith he will take upon him the pains and the sicknesses of his people” (Alma 7:11; also see 2 Nephi 9:21).

Tìm 201 câu trong 6 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-Vietnamese-Dictionary, en.wiktionary2016, LDS, OpenSubtitles2018.v3, translations.state.gov, jw2019, GlosbeMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

suffer loss suffer losses suffer shipwreck sufferance sufferer suffering suffete suffice suffice it to say sufficiency sufficient sufficient statistic sufficiently sufficing suffix

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp