Bạn có thể dùng một phó chánh án (deputy sheriff) hay nhân viên cảnh sát (constable) để trao một trát hầu tòa. Bạn không cần phải là một luật sư hay một viên chức chính quyền để trao tận tay một trát hầu tòa. Bạn có thể yêu cầu một người bạn làm điều đó. Dùng một phó chánh án hoặc nhân viên cảnh sát có thể giúp bạn đảm bảo rằng việc đó được thực hiện đúng cách thức, và làm cho cả quá trình được dễ dàng hơn. Nhưng làm như thế sẽ tốn kém. Nếu bạn có một người bạn có thể trao trát hầu tòa, anh ấy hay cô ấy cần trao trát hầu tòa đó theo đúng cách thức yêu cầu để bạn có thể chắc chắn rằng nhân chứng của bạn sẽ tới tòa.

Sau đây là các bước:

Tính toán xem “nhân chứng phí” sẽ là bao nhiêu trong án vụ của bạn. Nhân chứng phí ở Masachuseets là $6.00 cho mỗi ngày người nhân chứng tham dự tại tòa cộng thêm một khoản phí đi lại là 10 cent cho mỗi dặm từ nhà nhân chứng đến tòa và ngược lại. Nếu nhân chứng có một trụ sở kinh doanh hoặc nơi làm việc trong thành phố hoặc thị trấn nơi tòa án tọa lạc. thì 10 cent một dặm được tính từ nơi nhân chứng làm việc tới tòa. Nhân chứng phí và chi phí đi lại cho một ngày tham dự tại tòa sẽ phải trả trước cho nhân chứng. Bạn có thể ước tính số dặm. (Thêm thông tin ở bước 11) Tra cứu địa chỉ của người mà bạn muốn phục vụ trát hầu tòa. Nếu bạn muốn hồ sở tiền lương, tra cứu nơi làm việc của bên cha mẹ kia trong cuốn niên giám điện thoại.

Bạn đang xem: Subpoena là gì

Xem thêm: Ysl Là Gì – ý Nghĩa Logo Thương Hiệu Yves Saint Laurent

Xem thêm: Lpg Là Gì – Khí Gas Hóa Lỏng

Gọi cho họ và hỏi địa chỉ, và tìm xem ai là người chịu trách nhiệm giữ hồ sơ trả lương (cũng được gọi là “Người giữ Hồ sơ.”) Dùng tên và địa chỉ, điền một đơn xin trát hầu tòa (subpoena form). Khi điền đơn, bạn nhớ bao gồm:bạn yêu cầu điều gì, người mà bạn yêu cầu, tòa án mà người đó cần phải tới, khi nào thì người đó cần có mặt ở đó, và Trát hầu tòa phải được công chứng. Đem đơn xin một trát hầu tòa bạn đã điền tới gặp bất cứ công chứng viên nào. Thông thường sẽ có một công chứng viên tại Tòa Đô chính hay tại ngân hàng của bạn. Công chứng viên sẽ công chứng trát hầu tòa đóng dấu của bà ấy một cách miễn phí hoặc chỉ với vài đô la. Bạn có thể nhờ một người bạn trao trát hầu tòa, nhưng người bạn của bạn phải:trên 18 tuổi, vàkhông phải nhân chứng trong án vụ của bạn, vàkhông có mối liên hệ nào với người nhận trát hầu tòa.Đưa cho người bạn của bạn “nhân chứng phí”, để đưa cho nhân chứng. Viết xuống số tiền nhân chứng phí vào mặt sau của cả 3 bản sao của affidavit of service (Tuyên thệ Phục vụ). Người bạn của bạn có thể đem các bản sao của trát hầu tòa tới nơi làm việc của bên cha mẹ kia. Cô ấy phải điền vào cả 3 bản sao của affidavit of service (Tuyên thệ Phục vụ) (bản khai đi kèm với trát hầu tòa mà nói rằng cô ấy đã đưa trát hầu tòa cho nhân chứng).Người bạn của bạn có thể đưa trát hầu tòa cho nhân chứng (người chịu trách nhiệm trả lương) hoặc nhân viên lễ tân hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp. Khi người bạn của bạn chuyển trát hầu tòa cô ấy cần:nói với người mà có ấy đang chuyển trát hầu tòa rằng cô ấy trao cho họ một trát hầu tòa;trao cho người nhận bản gốc đã công chứng của trát hầu tòa trao cho người nhận một bản sao của bản khai phục vụ mà cô ấy đã điền trong đó nói rằng cô ấy đã chuyển trát hầu tòa; và trao cho người nhận khoản tiền nhân chứng phí.Đem bản sao thứ hai của trát hầu tòa bản gốc của bản khai phục vụ theo cùng với bạn khi tới tòa. Bạn có thể cần phải thể hiện rằng bạn đã thực hiện việc phục vụ trát hầu tòa theo đúng cách thức yêu cầu.

Việc phục vụ trát hầu tòa thường tốn kém. Chi phí bao gồm nhân chứng phí, và dịch vụ phí nếu bạn dùng một phó chánh án hay một nhân viên cảnh sát, Nếu bạn không có khả năng trả các chi phí đó, bạn có thể đề nghị tiểu bang trả cho dịch vụ và nhân chứng phí. Xem Câu hỏi 6: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể trả lệ phí khiếu nại hoặc đơn được xem xét?

Chuyên mục: Hỏi Đáp