Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Bạn đang xem: Stern là gì

stern

*

stern /stə:n/
tính từ nghiêm nghị, nghiêm khắcstern countenance: vẻ mặt khiêm khắcthe sterner sex (xem) sex danh từ (hàng hải) phía đuôi tàu, phần sau tàu mông đít; đuôi (chó săn…)

*

 đuôicounter stern: đuôi nở (đóng tàu)down by the stern: chúi về đuôi (tàu)elliptical stern: đuôi elipflat stern: đuôi tấmflat stern: đuôi tấm vuông (đóng tàu)flat stern: đuôi phẳngsquare transom stern: đuôi tấm vuôngsquare transom stern: đuôi tấmsquare transom stern: đuôi phẳngstern flag: cờ đuôi tàustern frame: sống đuôi tàu (đóng tàu)stern frame: sống đuôistern light: đèn phía đuôi tàu (đạo hàng)stern line: dây ghìm đuôi (để cố định)stern pulpit: bệ phóng lao đuôi tàu (dụng cu trên boong)stern thruster: thiết bị đẩy phía đuôi (thiết bị động lực tàu)stern tube: ống phía đuôi tàu (đóng tàu)transom stern: đuôi tấm vuông (đóng tầu)transom stern: đuôi tấmtrimmed by the stern: bị chúi đuôi

*

 phía đuôistern light: đèn phía đuôi tàu (đạo hàng)stern thruster: thiết bị đẩy phía đuôi (thiết bị động lực tàu)stern tube: ống phía đuôi tàu (đóng tàu)Lĩnh vực: giao thông & vận tải

*

 đuôi tàu (đóng tàu)stern frame: sống đuôi tàu (đóng tàu)stern tube: ống phía đuôi tàu (đóng tàu)stern rebuke

*

 khiển trách nghiêm khắcvalve stern

*

 thân xú bắp

*

 đuôi/phần sau cùng của tàustern trawler

*

 tàu đánh cá có đánh bắt ở đằng đuôi

Xem thêm: after part, quarter, poop, tail, Stern, Isaac Stern, buttocks, nates, arse, butt, backside, bum, buns, can, fundament, hindquarters, hind end, keister, posterior, prat, rear, rear end, rump, seat, tail, tail end, tooshie, tush, bottom, behind, derriere, fanny, ass, austere, grim, inexorable, relentless, unappeasable, unforgiving, unrelenting, strict, exacting, austere, severe, stark

Xem thêm: Lương Gross Net Là Gì – Người Lao Động Nên Nhận Lương Net Hay Lương Gross

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

stern

Từ điển WordNet

n.

the rear part of a ship; after part, quarter, poop, tailUnited States concert violinist (born in Russia in 1920); Stern, Isaac Sternthe fleshy part of the human body that you sit on; buttocks, nates, arse, butt, backside, bum, buns, can, fundament, hindquarters, hind end, keister, posterior, prat, rear, rear end, rump, seat, tail, tail end, tooshie, tush, bottom, behind, derriere, fanny, ass

he deserves a good kick in the butt

are you going to sit on your fanny and do nothing?

adj.

of a stern or strict bearing or demeanor; forbidding in aspect; austere

an austere expression

a stern face

not to be placated or appeased or moved by entreaty; grim, inexorable, relentless, unappeasable, unforgiving, unrelenting

grim determination

grim necessity

Russia”s final hour, it seemed, approached with inexorable certainty

relentless persecution

the stern demands of parenthood

severe and unremitting in making demands; strict, exacting

an exacting instructor

a stern disciplinarian

strict standards

severely simple; austere, severe, stark

a stark interior

Xem thêm: Strict Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

sterns|sterner|sternest
syn.: austere exacting firm hard harsh severe strict stringent
ant.: bow gentle

Chuyên mục: Hỏi Đáp