CTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>’consistent’ và ‘steady’ khác nhau chỗ nào? – TOEIC mỗi ngày

*
*
*

thầy Duy TOEIC đã trả lời 4 năm trước

• Giải thích ngắn gọn: consistentlysteadily đều có thể nghĩa là “đều đặn”. Nhưng trong TOEIC steadily đại đa số dùng để mô tả cho những hành động nghĩa là “tăng / giảm” như increase, grow, fall, decline,

→ Chọn (A) consistently

• Giải thích kỹ:

Steadily nghĩa là “đều”. Nó dùng để mô tả cho hành động hay tính chất mà biến chuyển dần dần và ở một tốc độ không đổi. Ví dụ:

○ Sales have increased steadily since January.= Doanh số đã tăng đều từ tháng một.

Bạn đang xem: Steadily là gì

(tăng dần dần và tăng ở một tốc độ không đổi)

○ His health got steadily worse.= Sức khỏe của anh ấy ngày càng tệ hơn.

(tệ hơn dần và tốc độ tệ hơn không đổi)

Hoặc nó dùng để mô tả cho hành động hay tính chất mà không thay đổi và không bị gián đoạn. Ví dụ:

○ The rain fell steadily.= Mưa rơi đều.

Xem thêm: Nguyên Nhân Nào Khiến Máy Tính Của Tôi Bị Nghẽn Cổ Chai Là Gì

(mưa liên tục và không ngớt)

Ta thấy nó phải luôn mô tả cho hành động hay tính chất mà diễn ra liên tục, kéo dài.

Trong khi đó, ở câu em đăng trên kia, tính chất late from work (trễ làm) không phải là tính chất diễn ra kéo dài. Chúng ta chỉ trễ lúc chúng ta đi làm thôi, rồi sau đó không trễ nữa. Do đó ta không dùng (B) steadily cho câu này.

Xem thêm: Ad là viết tắt của từ gì ?

Khi nói “trễ đều”, ý chúng ta là hôm nay đi trễ, mai cũng trễ, mốt cũng trễ, … Tức là “lúc nào cũng trễ”. Để diễn tả hành động hay tính chất mà “lúc nào cũng vậy” thì ta có thể dùng consistently.

○ Any employees who are consistently late…= Bất kỳ nhân viên nào mà trễ đều đặnBất kỳ nhân viên nào mà liên tục đi trễ…

Chuyên mục: Hỏi Đáp