Tiếng ViệtTiếng Anh
Đảng Cộng sản Việt NamCommunist Party of Viet Nam
Đại hội đại biểu toàn quốcNational Party Congress
Ban Bí thưSecretariat
Tổng bí thưGeneral Secretary
Bộ Chính Trị Trung ương ĐảngPolitical Bureau of the Party Central Committee
Ban thường trực Bộ Chính trịPolitburo Standing Committee
Ủy viên Bộ Chính trịa Politburo member
Ủy viên thường trực Bộ chính trịa politburo standing member
Ủy viên Thường vụMember of the Standing Committee
Văn phòng Trung ương ĐảngOffice of the Party Central Committee
Ủy viên Ban chấp hànhMember of the Executive Committee
Ban đối ngoại Trung ương ĐảngCommission for Foreign Relations of the Party Central Committee
Uỷ ban kiểm tra Trung ươngCentral Inspection Committee
Ban Tuyên giáo trung ươngCentral propaganda and training commission
Ban Tổ chức Trung ươngCentral Organization Commission
Ban chỉ đạo Tây NguyênCentral highlands Steering Committee
Ban chỉ đạo Tây BắcNorthwest Steering Committee
Ban chỉ đạo Tây Nam BộSouthwest Steering Committee
Ban chỉ đạo Đông Nam BộSoutheast Steering Committee
Ban chỉ đạo Đông BắcNortheast Steering Committee
Bí thư Tỉnh uỷProvincialPartysecretary
Thường vụ Tỉnh uỷProvincialStanding Committee
Đảng uỷ khối các doanh nghiệpParty Committee of the Centrally-run Businesses’ Sector
Đảng bộParty Committee
Chi BộParty cell
Ban dân vậnCommission for Mass Mobilisation
Mặt trận tố quốc Việt NamViet Nam Fatherland Front
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt NamPresident of the Viet Nam Fatherland Front
Tổng Liên đoàn lao động Việt NamViet Nam General Confederation of Labor
Đoàn Thanh Niên Cộng sản HCMHo Chi Minh Communist Youth Union
Đội Nhi đồng HCMHo Chi Minh Children’s Organization
Đội Thiếu Niên Tiền phong HCMHo Chi Minh Pioneers’ Organization
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt NamViet Nam Women’s Union
Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt NamViet Nam Youth Federation
Hội Kiến Trúc Việt NamViet Nam Architects’ Association
Hội Nhạc sĩ Việt NamViet Nam Musicians’ Association
Hội Nhà báo Việt NamViet Nam Journalists’ Association
Hội Cựu chiến binhVeterans’ Union
Hội Nông dân Việt NamViet Nam Farmers’ Union
Liên đoàn bóng đá Việt NamViet Nam Football Federation
Liên đoàn điền kinh Việt NamViet Nam Athletics Federation
Liên đoàn Luật sư Việt NamViet Nam Bar Federation
Công đoànTrade Union

Chuyên mục: Hỏi Đáp