Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

standardization

*

standardization /,stændədai”zeiʃn/ danh từ sự tiêu chuẩn hoá
sự chuẩn hóasignal standardization: sự chuẩn hóa tín hiệusự định mứcsự tiêu chuẩn hóaGiải thích EN: The establishment of standard dimensions or characteristics for fittings or components, permitting interchangeability.Giải thích VN: Sự thiết lập các kích thước tiêu chuẩn hoặc các đặc tính tiêu chuẩn cho các dụng cụ , thiết bị, cho phép có thể thay đổi các thiết bị, dụng cụ ấy với nhau.standardization or types: sự tiêu chuẩn hóa các kiểuLĩnh vực: xây dựngsự điển hình hóaLĩnh vực: cơ khí & công trìnhtiêu chuẩn hóaGiải thích EN: The use of these generally accepted industry standards in the design of a product or facility.Giải thích VN: Việc sử dụng những cái mà được chấp nhận trong các tiêu chuẩn công nghiệp trong việc thiết kế một sản phẩm hay một thiết bị.Special Group on Functional standardization (SGFS): nhóm nghiên cứu đặc biệt về tiêu chuẩn hóa chức năngWorld standardization Conference (WSC): Hội nghị Tiêu chuẩn hóa quốc tếinternational standardization: tiêu chuẩn hóa quốc tếstandardization or types: sự tiêu chuẩn hóa các kiểupackage for standardizationsự đóng gói theo tiêu chuẩntechnology standardizationtiêu chuẩn kỹ thuậtsự tiêu chuẩn hóastandardization of documents: sự tiêu chuẩn hóa chứng từstandardization of products: sự tiêu chuẩn hóa sản phẩmstandardization of staff: sự tiêu chuẩn hóa cán bộtiêu chuẩn hóaindustrial standardization: tiêu chuẩn hóa công nghiệpstandardization accounting: kế tóan tiêu chuẩn hóastandardization accounting: kế toán tiêu chuẩn hóastandardization agreement: thỏa ước tiêu chuẩn hóastandardization of documents: sự tiêu chuẩn hóa chứng từstandardization of manufactures: tiêu chuẩn hóa quy cách sản phẩmstandardization of products: sự tiêu chuẩn hóa sản phẩmstandardization of staff: sự tiêu chuẩn hóa cán bộstandardization tank: thùng tiêu chuẩn hóastandardization tankthùng định lượng o sự tiêu chuẩn hóa

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): standard, standardization, standardize, standard, substandard

Chuyên mục: Hỏi Đáp