Khi nói đến bất kỳ dự án của bất kỳ tổ chức nào, tất cả những cá thể nội bộ của tổ chức đó (một hoặc nhiều cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức) chịu ảnh hưởng hoặc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến dự án đó thì được gọi là các stakeholder hay các bên liên quan của dự án đó. Những stakeholder này có thể xuất phát từ bên trong lẫn bên ngoài của tổ chức đó.

Bạn đang xem: Stakeholder là gì

*

Do đó, bạn sẽ phải biết cách quản lý từng người trong số họ, ngay cả những người không làm việc trực tiếp với bạn. Bạn sẽ phải học cách đối phó với nhiều tính cách khác nhau và đảm bảo rằng họ đã hiểu hoàn toàn về mục tiêu dự án. Nhưng trước tiên, bạn cần phải vai trò của các stakeholder la gi?

Vai trò của stakeholder

Các stakeholder có thể ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp bởi các hành động, mục tiêu, và chính sách của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức môi trường một cách tích cực hoặc tiêu cực. Các stackholder quan trọng gồm có chủ nợ, giám đốc, nhân viên, chính phủ (cùng các cơ quan của chính phủ), chủ sở hữu (cổ đông), nhà cung cấp, đoàn thể, và cộng đồng ở nơi hoạt động của doanh nghiệp.

*

Mỗi stakeholder cũng có quyền lợi, nghĩa vụ, và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ, khách hàng của một công ty có quyền thực hiện các giao dịch bình đẳng nhưng họ lại không được coi như là nhân viên của công ty đó.

Một ví dụ về tác động tiêu cực đến các stakeholder là khi một công ty cần phải cắt giảm chi phí và lên kế hoạch cho một đợt sa thải. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng của người lao động cũng như nền kinh tế của khu vực gần đó. Stakeholder còn có tác động tích cực đến một người sở hữu cổ phần trong một doanh nghiệp như Microsoft là khi công ty phát hành một thiết bị mới giúp gia tăng lợi nhuận và bảo vệ môi trường chẳng hạn.

Phân biệt stakeholder nội bộ và bên ngoài

*

Ngoài khái niệm stakeholder là gì, stakeholder còn được chia ra làm 2 loại là stakeholder nội bộ và stakeholder bên ngoài. Stakeholder nội bộ là những cá thể có lợi ích trong một doanh nghiệp thông qua mối quan hệ trực tiếp như có việc làm, quyền sỡ hữu, cổ phần, hoặc một khoảng đầu tư trong doanh nghiệp đó. Ngược lại, các stakeholder bên ngoài là những cá thể không có bất kỳ mối quan hệ trực tiếp nào nhưng lại có thể gây ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi doanh nghiệp theo một cách nào đó bởi các hành động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Product Activation Failed Office 2010

+ Stakeholder nội bộ:

Ngược lại, những stakeholder bên ngoài này đôi khi cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến một doanh nghiệp nhưng không nhất thiết phải trực tiếp liên quan đến doanh nghiệp đó. Ví dụ điển hình nhất của điều này chính là chính phủ – mỗi khi chính phủ thay đổi bất kỳ một chính sách nào thì đều sẽ gây ra một ảnh hưởng từ nhỏ đến lớn lên việc hoạt động của một doanh nghiệp.

II. Phân biệt các khái niệm về skateholder

Stakeholder theory là gì?

*

Stakeholder theory là một quan điểm của chủ nghĩa tư bản nhấn mạnh về mối quan hệ liên kết giữa một doanh nghiệp với tất cả khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, nhà đầu tư, cộng đồng, và những người khác có cổ phần của doanh nghiệp đó. Học thuyết này cho rằng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nên nhắm đến việc tạo ra giá trị cho tất cả các stakeholder chứ không chỉ cho các cổ đông của mình.

Multi-stakeholder là gì?

*

Multi-stakeholder là một dạng khung hay cấu trúc của một tổ chức dựa trên quy trình quản trị đa thành phần (nhiều stakeholder) hoặc quá trình hoạch định chính sách. Mô hình này có mục đích khuyến khích sự tham gia của các stakeholder chính như các doanh nghiệp, xã hội dân sự, chính phủ, tổ chức nghiên cứu, và tổ chức phi chính phủ để hợp tác và tham gia đối thoại, ra quyết định, và thực hiện các giải pháp cho các vấn đề hoặc mục tiêu chung của các stakeholder.

Xem thêm: Thực Tiễn Là Gì – đặc điểm Của Thực Tiễn

Stakeholder Analysis là gì?

*

Stakeholder Analysis có nghĩa là quá trình phân tích các stakeholder này là một quá trình gồm xác định các stakeholder trước khi bắt đầu dự án với mục đích: chia các stakeholder thành từng nhóm dựa theo mức độ tham gia, mức độ quan tâm, và tầm ảnh hưởng của họ lên dự án và xác định cách tốt nhất để các nhóm stakeholder này có thể làm việc và giao tiếp với nhau hiệu quả xuyên suốt dự án đó.

Chuyên mục: Hỏi Đáp