Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Specialized là gì

*
*
*

specialized

*

specialized tính từ chuyên dụng; thích ứng, thiết kế cho một mục đích riêng chuyên; (thuộc) chuyên gia, liên quan đến chuyên gia
chuyên môn hóaspecialized center: trung tâm chuyên môn hóaspecialized erection flow line: dây truyền chuyên môn hóaspecialized team: đội chuyên môn hóaspecialized team: tổ chuyên môn hóaspecialized accesstruy cập đặc biệtspecialized application languagengôn ngữ chuyên dụngspecialized classification systemhệ thống phân loại đặc biệtspecialized cold storekho lạnh chuyên dùngspecialized functionhàm đặc biệtspecialized international organizationcơ quan quốc tế chuyên mônspecialized refrigeration equipmentmáy móc lạnh chuyên dùngspecialized refrigeration equipmentthiết bị lạnh chuyên dùngspecialized refrigeration equipment (machinery)máy móc lạnh chuyên dùngspecialized refrigeration equipment (machinery)thiết bị lạnh chuyên dùngspecialized refrigeration machinemáy móc lạnh chuyên dùngspecialized refrigeration machinethiết bị lạnh chuyên dùngspecialized servicesdịch vụ chuyên biệt hóaspecialized services networkmạng dịch vụ chuyên biệtspecialized truckô tô tải chuyên dụng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): special, specialist, speciality, specialty, specialization, specialism, specialize, special, specialized, specially

Xem thêm: Request For Proposal Là Gì, Rfps Là Gì Hướng Dẫn Cơ Bản Về Rfps

*

*

Xem thêm: Trứng Rung Là Gì – Sự Rụng Trứng Diễn Ra Như Thế Nào

*

specialized

Từ điển Collocation

specialized adj.

VERBS be These tools are very specialized. | become

ADV. highly, very a job calling for highly specialized skills | increasingly | narrowly narrowly specialized subjects | fairly, quite, rather, relatively

Chuyên mục: Hỏi Đáp