1 /sɔ:t/ 2 Thông dụng 2.1 Danh từ 2.1.1 Thứ, loại, hạng 2.1.2 (từ cổ,nghĩa cổ) kiểu, cách 2.1.3 (ngành in) bộ chữ 2.1.4 Một nhà thơ giả hiệu 2.1.5 (ngành in) thiếu bộ chữ 2.2 Ngoại động từ 2.2.1 Lựa chọn, sắp xếp, phân loại 2.3 Nội động từ 2.3.1 (từ cổ,nghĩa cổ) phù hợp, thích hợp 3 Chuyên ngành 3.1 Xây dựng 3.1.1 loại 3.2 Cơ – Điện tử 3.2.1 Loại, hạng, thứ bậc, (v)phân loại, phân cấp 3.3 Toán & tin 3.3.1 loại 3.4 Điện lạnh 3.4.1 thứ 3.5 Kỹ thuật chung 3.5.1 loại 3.5.2 lựa chọn 3.5.3 hạng 3.5.4 phân loại 3.5.5 sắp xếp 3.5.6 so lựa 3.5.7 sự sắp xếp 3.5.8 sự so lựa 3.6 Kinh tế 3.6.1 chất lượng 3.6.2 dạng 3.6.3 hạng 3.6.4 phân loại 3.6.5 thứ 4 Các từ liên quan 4.1 Từ đồng nghĩa 4.1.1 noun 4.1.2 verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 verb /sɔ:t/

Thông dụng

Danh từ

Thứ, loại, hạng a new sort of bicyclemột loại xe đạp mớipeople of every sort and kindngười đủ hạngthese sort of men(thông tục) những hạng người đóof sortslinh tinh, lẫn lộn (kiểm kê) (từ cổ,nghĩa cổ) kiểu, cách in courteous sortkiểu lịch sự lễ phépin some sorttrong một chừng mực nào đó (ngành in) bộ chữ a poet of a sortpoet of sorts Một nhà thơ giả hiệu to be a good sortlà một người tốtto be out of sortsthấy khó chịu, thấy khó ở, bực tức (ngành in) thiếu bộ chữ sort of(thông tục) phần nàoI felt sort of tiredtôi cảm thấy phần nào mệt mỏiThat”s your sort!Đúng là phải làm như thế!

Ngoại động từ

Lựa chọn, sắp xếp, phân loại to sort out those of the largest sizechọn loại lớn nhất rato sort oretuyển quặng

Nội động từ

(từ cổ,nghĩa cổ) phù hợp, thích hợp his actions sort well with his professionnhững hành động của anh ta rất phù hợp với nghề nghiệp của anh ta

Chuyên ngành

Xây dựng

loại

Cơ – Điện tử

Loại, hạng, thứ bậc, (v)phân loại, phân cấp

Toán & tin

loại sort out chọn ra

Điện lạnh

thứ

Kỹ thuật chung

loại active sort tablebảng phân loại hoạt độngbackward sortphân loại theo hướng giảmbalanced merge sortphân loại kiểu trộn cân bằngbatch sortphân loại theo khốidata sortloại dữ liệudigital sortsự phân loại sốexchange sortsự phân loại trao đổiexternal sortsự phân loại ngoàiinsertion sortphân loại kiểu chènselective sortsự phân loạisort (inascending order)phân loạisort (vs)phân loạisort algorithmthuật toán phân loạisort by datephân loại theo ngày thángsort by namephân loại theo tênsort by sizephân loại theo cỡsort by typephân loại theo kiểusort control keykhóa điều khiển phân loạisort fieldtrường phân loạisort filetập tin phân loạisort orderngôi thứ xếp loạisort programchương trình phân loạisort routinethường trình phân loạisort sequencethứ tự phân loạisort tablebảng phân loạisort utilitytiện ích phân loạito sortphân loại lựa chọn selection sortsự sắp xếp lựa chọnsort selectionsự lựa chọn sắp xếp hạng phân loại active sort tablebảng phân loại hoạt độngbackward sortphân loại theo hướng giảmbalanced merge sortphân loại kiểu trộn cân bằngbatch sortphân loại theo khốidigital sortsự phân loại sốexchange sortsự phân loại trao đổiexternal sortsự phân loại ngoàiinsertion sortphân loại kiểu chènselective sortsự phân loạisort algorithmthuật toán phân loạisort by datephân loại theo ngày thángsort by namephân loại theo tênsort by sizephân loại theo cỡsort by typephân loại theo kiểusort control keykhóa điều khiển phân loạisort fieldtrường phân loạisort filetập tin phân loạisort programchương trình phân loạisort routinethường trình phân loạisort sequencethứ tự phân loạisort tablebảng phân loạisort utilitytiện ích phân loại sắp xếp so lựa sự sắp xếp sự so lựa

Kinh tế

chất lượng dạng hạng phân loại thứ

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun array , batch , battery , body , brand , breed , category , character , class , clutch , denomination , description , family , genus , group , ilk , kind , likes , likes of , lot , make , nature , number , order , parcel , quality , race , set , species , stamp , stripe , style , suite , cast , feather , manner , mold , type , variety , disposition , grade , strain , thing , way verb arrange , assort , button down , catalogue , categorize , choose , class , classify , comb , cull , distribute , divide , file , grade , group , order , peg , pick , pigeonhole * , put down as , put down for , put in order , put in shape , put to rights , rank , riddle , screen , select , separate , sift , size up , systematize , tab , typecast , winnow , pigeonhole , array , deploy , dispose , marshal , organize , range , accord , agree , alphabetize , associate , batch , brand , breed , collate , collection , compartmentalize , concinnate , conform , conjoin , consort , description , family , fraternize , gender , genus , harmonize , ilk , kind , manner , nature , orchestrate , part , race , segregate , species , suit , tabulate , type , variety

Từ trái nghĩa

verb disorder , disorganize

Chuyên mục: Hỏi Đáp