Bản chất sổ đỏ tiếng Anh cũng giống như sổ đỏ tiếng Việt chỉ khác nhau về ngôn ngữ sử dụng. Đây là một khái niệm quen thuộc được dùng khá phổ biến trong cuộc sống. Mời mọi người tham khảo thông tin chi tiết dưới đây. 

Sổ đỏ tiếng Anh là gì?

Sổ đỏ tiếng Anh là Land Use Rights Certificate.

*
*

Under the provisions of the Land Law, the State will issue land use right certificates in the following cases:

– Those who are currently using land and are eligible for being granted a certificate of land use right as prescribed;

– Those who are allocated or leased land by the State after the effective date of the Land Law;

– Persons who are transferred land, inherited land, donated to land, or contributed capital with land use rights;

– Persons are entitled to use land according to the results of successful conciliation when there are disputes over land, judgments or decisions of courts;

– Winners of land use right auction;

– People who buy houses and other properties attached to land;

– When land user proposes to change or re-grant the certificate of land use right is lost.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếng Anh và một số từ ngữ liên quan

Đặc điểm của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bạn đang xem: Sổ đỏ tiếng anh là gì

Xem thêm: Trial Là Gì

Xem thêm: Chế Tài Tiếng Anh Là Gì – Nghĩa Của Từ : Sanctions

(Features of land use right certificates)Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp như thế nào? (How is the land use right certificate issued?) Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Competence to issue land use right certificates)Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Form of land use right certificate)

Sổ đỏ tiếng Anh cơ bản giống như sổ đỏ tiếng Việt vì đều là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng trường hợp bạn giao dịch mua bán đất với người nước ngoài hay cho người nước ngoài thuê nhà, đất phải cần sổ đỏ tiếng Anh. Ngoài ra, còn sử dụng ở trường hợp bổ túc hồ sơ visa…

Như vậy, bạn đã hiểu rõ phần nào về khái niệm trên rồi đúng không? Còn có thắc mắc nào cần tư vấn liên hệ Trần Khang Real ngay nhé!

Chuyên mục: Hỏi Đáp