Số 0 vốn được xem là một con số thần thánh và gây rất nhiều tranh cãi về bản chất cũng như tí;nh chất của nó.

Thử dạo một vòng hỏi mọi người thôi, rất nhiều người không biết và còn “chí; chóe cãi nhau” xem số 0 là chẵn hay lẻ nữa. Không tin ư, bạn thử xem video dưới đây đi!

Số 0 là chẵn hay lẻ sẽ được xét trên những yếu tố sau đây:

1. Khái niệm của một số chẵn

Một số n được gọi là “số chẵn” nếu số đó có thể được biểu diễn bằng công thức n = i x 2 với i là một số nguyên bất kỳ.

Ví; dụ, 10 là số chẵn bởi 10 có thể được phân tí;ch ra thành 10 = 5 x 2, với 5 là một số nguyên. Còn số 0 thì bằng 0 x 2 = 0, vậy nên 0 phải là số chẵn.

Bạn đang xem: Số chẵn là gì

2. Chia cho 2

Số chẵn chia hết cho 2, số lẻ chia cho 2 sẽ dư 1. Ví; dụ như 5 là số lẻ vì chia cho 2 sẽ dư 1. Tương tự, 4 là số chẵn vì chia hết được cho 2.

Xem thêm: Mood Board Là Gì – /fashion Guide: Làm

Xét trên khái niệm này, 0 chia 2 cũng bằng 0, vậy kết luận 0 là số chẵn.

Xem thêm: Nguyên Giá Là Gì – Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc

*

*

4. Dựa vào phản chứng

Nếu học giỏi toán, có lẽ bạn đã quá quen thuộc với phương pháp chứng minh kinh điển này rồi. Hiểu nôm na, đây là phương pháp chứng minh “ngược”, đi từ giả thiết sai để chứng minh giả thiết ngược lại là đúng.

Giả sử 0 là một số lẻ, mà chúng ta đều biết mọi số lẻ n đều được biểu diễn ở dạng n = 2k + 1 với k là một số nguyên bất kỳ.

Tuy nhiên khi xét n = 0, bài toán này cho ra kết quả là k = -0,5, tức không phải số nguyên. Điều này có nghĩa số 0 không phải là số lẻ, mà không phải lẻ thì chỉ có chẵn thôi đúng không?

Chuyên mục: Hỏi Đáp