Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Slight là gì

*
*
*

slight

*

slight /slait/ tính từ mỏng mảnh, thon, gầy, mảnh khảnh, yết ớta slight framework: một cái khung yếu ớt nhẹ, qua loa, sơ sài; không đang kể, mong manhto have a slight cold: bị cảm nhẹto make a slight inquiry into something: điều tra sơ qua một việc gìthere is not the slightest excuse for it: không có đến một lý do rất mong manh để bào chữa việc đóa conclusion based on very slight observation: một kết luận dựa trên một sự nhận xét rất qua loato take offence at the slightest thing: mếch lòng về chuyện không đáng kể, hơi một tí thì mếch lòng danh từ sự coi thường, sự coi nhẹ, sự xem khinhto put a slight upon a branch of study: coi nhẹ một ngành học ngoại động từ coi thường, coi nhẹ, xem khinhto slight one”s work: coi nhẹ công việc
yếuyếu ớtslight changekhông đáng kểslight changesự thay đổi nhỏslight curveđường cong thoảislight freezingchớm kết băngslight freezingkết băng nhẹslight freezingsự chớm kết băngslight freezingsự kết băng nhẹ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): slight, slight, slighted, slightest, slightly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): slight, slight, slighted, slightest, slightly

*

Xem thêm: Diabetes Là Gì – Tiểu đường Loại 2

*

*

slight

Từ điển Collocation

slight adj.

1 very small in degree

VERBS appear, be, seem

ADV. extremely, very | comparatively, fairly, quite, rather, relatively

2 thin and delicate

VERBS be, look She looked very slight, almost fragile.

ADV. very | physically

Từ điển WordNet

n.

v.

adj.

almost no or (with `a”) at least some; very little

there”s slight chance that it will work

there”s a slight chance it will work

Xem thêm: Bulk Density Là Gì – đo Density Của Vật Liệu Dạng Powder

English Synonym and Antonym Dictionary

slights|slighted|slighting|slighter|slightestsyn.: dainty delicate disregard flimsy frail ignore neglect overlook petite puny slender small svelte thin tinyant.: respect

Chuyên mục: Hỏi Đáp