en.wiktionary.org Và 15 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn

Bạn đang xem: Sister là gì

chế · chị gái · chị em · sơ · nữ tu sĩ · bà chị · cô em · bà phước · bạn gái thân · chị em gái · chị y tá · chị y tá trưởng · ni cô · bà xơ · chị/em gái
Brothers and sisters , the First Presidency has issued the following report concerning the growth and status of the Church as of December 31, 2002: the Church as of December 31, 2002:

13 After hearing a talk at 13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years. the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.

Sterling Nesbitt et al. (2009), using the characters of Tawa found Cryolophosaurus to be a Sterling Nesbitt et al. (2009), using the characters of Tawa found Cryolophosaurus to be a neither dilophosaurid nor averostran neotheropod but instead the sister group of a clade composed of dilophosaurids and averostrans.

My brothers and sisters , I know you will agree with me that this has been a most inspiring conference. inspiring conference.

Anh ta đã làm phần mình, còn ông thì chối bỏ OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Someday all who live on earth will be brothers and sisters , united in worship of the true God and Father of all.

After mothienmaonline.vnng in with her sister in Shelbythienmaonline.vnlle, Illinois, she married William Cochran on October 13, 1858, who returned the year before from a disappointing try at the California Gold Rush, and went on to become a prosperous dry goods merchant and Democratic Party politician. who returned the year before from a disappointing try at the California Gold Rush, and went on to become a prosperous dry goods merchant and Democratic Party politician.
Có rất nhiều lòng tốt cháu nhận được mà không hề vì lợi nhuận WikiMatrix WikiMatrix

Brothers and sisters , the First Presidency has issued the following report concerning the growth and status of the Church as of December 31, 2004: the Church as of December 31, 2004:

Xem thêm: Tải Game Line 98 Màn Hình Rộng Cũ Cho Máy Tính, Tải Game Offline Line 98 Về Máy Tính

Vâng, có thể tôi đã khiến nó gây ấn tượng, nhưng ý tưởng là của ông lsmay OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
For the few weeks this good sister was incapacitated, the members of the Rechnoy Ward felt a kinship to that story. kinship to that story.

In 1999 the founders of the Amway corporation established a new holding company, named Alticor, and launched three new companies: a sister (and separate) Internet-focused company named Quixtar, Access Business Group, and Pyxis Innovations.

My dear brothers and sisters , some of you were inthienmaonline.vnted to this meeting by missionaries of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Snow also reported: “ exhorted the sisters always to concentrate their faith and prayers for, and place confidence in … those faithful men whom God has placed at the head of the Church to lead His people; that we should arm and sustain them with our prayers. place confidence in … those faithful men whom God has placed at the head of the Church to lead His people; that we should arm and sustain them with our prayers.
Ngồi đây và đọc sách cho Matt cho đến khi cháu giải quyết xong mọi chuyện LDS LDS
Bạn tưởng tượng được thiệt hại từ những thiên tai này không? OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
They have come to be known and loved by many brothers and sisters who experience the happiness of helping.

Tìm 212 câu trong 3 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

en.wiktionary.org, FVDP-English-thienmaonline.vnetnamese-Dictionary, Guest, World Loanword Database (WOLD), thienmaonline.vn-Trav-CDMultilang, LDS, wikidata, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, QED, thienmaonline.vnMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

Sisophon Sisowath Monivong Sisowath of Cambodia sissoo sissyish sister sister of charity sister of Mercy sister-in-law sisterd-in-law sisterhood sisterless sisterliness sisterly sisters

Xem thêm: đạo Mẫu Là Gì – Bí ẩn đạo Mẫu ở Việt Nam

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về thienmaonline.vnChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp