Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Singular là gì

*
*
*

singular

*

singular /”siɳgjulə/ tính từ (ngôn ngữ học) ở số ít một mình, cá nhânall and singular: tất cả đặc biệt, kỳ dị, phi thườngsingular courage: sự can đảm phi thường lập di (từ hiếm,nghĩa hiếm) duy nhất, độc nhất danh từ (ngôn ngữ học) số ít từ ở số ít
kỳ dịirregular singular point: điểm kỳ dị bất thườngisolated singular point: điểm kỳ dị dược cô lậporder of a singular point: cấp của một điểm kỳ dịregular singular point: điểm kỳ dị chính quysingular colineation: phép cộng tuyến kỳ dịsingular collineation: phép cộng tuyến kỳ dịsingular complex: phức kỳ dịsingular conic: conic kỳ dịsingular correlation: phép đối xạ kỳ dịsingular correspondence: tương ứng kỳ dịsingular determinant: định thức kỳ dịsingular distribution: phân phối kỳ dịsingular distribution: phân bố kỳ dịsingular element: phần tử kỳ dịsingular element.: phần tử kỳ dịsingular function: hàm kỳ dịsingular generation of a ruled surface: đường kỳ dị của một mặt kẻsingular homology function: hàm tử đồng điều kỳ dịsingular homology functional: hàm tử đồng điều kỳ dịsingular index: chỉ số kỳ dịsingular integral: tích phân kỳ dịsingular line: đường kỳ dịsingular plane: mặt phẳng kỳ dịsingular point: điểm kỳ dịsingular quadratic: quađric kỳ dịsingular quadric: quadric kỳ dịsingular series: chuỗi kỳ dịsingular solution: nghiệm kỳ dịsingular surface: mặt kỳ dịsingular tangent: tiếp tuyến kỳ dịsingular transformation: phép biến đổi kỳ dịsuy biếnnon singular: không suy biếnsingular matrix: ma trận suy biếnsingular plane: mặt phẳng suy biếnLĩnh vực: toán & tinkỳ dị, suy biếnsingular arccung đơnsingular conicconic kì dịsingular determinantđịnh thức kì dịsingular matrixma trận đơn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): single, singles, single, singular, singly

Xem thêm: Off Là Gì – Off Nghĩa Tiếng Việt Là Gì

*

*

*

Xem thêm: Flaky Là Gì – (Từ Điển Anh

n.

adj.

being a single and separate person or thing; “can the singular person be understood apart from his culture?”; “every fact in the world might be singular…unlike any other fact and sole of its kind”-William Jamescomposed of one member, set, or kindgrammatical number category referring to a single item or unit

Chuyên mục: Hỏi Đáp