Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Simultaneous là gì

*
*
*

simultaneous

*

simultaneous /,siməl”teinjəs/ tính từ đồng thời, cùng một lúcsimultaneous translation: sự dịch đuổi
cùng lúcsimultaneous transmission: sự phát thanh cùng lúcđồng bộtwo-way simultaneous communication: kết nối hai chiều đồng bộđồng thờinon simultaneous transmission: sự truyền không đồng thờisimultaneous access: sự truy cập đồng thờisimultaneous access: truy cập đồng thờisimultaneous carry: sự mang sang đồng thờisimultaneous carry: nhớ đồng thờisimultaneous color television: truyền hình màu đồng thờisimultaneous computer: máy tính đồng thờisimultaneous computer: máy tính (xử lý) đồng thờisimultaneous distribution: phân bố đồng thờisimultaneous equations: phương trình xét đồng thờisimultaneous estimation: sự ước lượng đồng thờisimultaneous excitation: kích thích đồng thờisimultaneous loading: sự gia tải đồng thờisimultaneous mode of working: chế độ làm việc đồng thờisimultaneous operation: sự vận hành đồng thờisimultaneous operation: hoạt động đồng thờisimultaneous operation: thao tác đồng thờisimultaneous processing: xử lý đồng thờisimultaneous processing: sự xử lý đồng thờisimultaneous signal system: hệ thống tín hiệu đồng thờisimultaneous system: hệ đồng thờisimultaneous transmission: sự truyền đồng thờisimultaneous transmission: sự phát thanh đồng thờisong songsimultaneous spectrum analysis: sự phân tích phổ song songtương thíchLĩnh vực: toán & tincùng một lúcsimultaneous (a-no)đồng thờisimultaneous equationhệ phương trìnhsimultaneous equationphương trình chậpsimultaneous equationphương trình trậpsimultaneous equationshệ phương trình

*

*

Xem thêm: Tải Game Hill Climb Racing 1, Tải Game Hill Climb Racing 1

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

simultaneous

Từ điển WordNet

adj.

Xem thêm: Web accessibility là gì, nghĩa của từ accessibility

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: co-occurrent coincident coincidental coinciding concurrent cooccurring

Chuyên mục: Hỏi Đáp