Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Shuffle là gì

*
*
*

shuffle

*

shuffle /”ʃʌfl/ danh từ sự kéo lê chân (đánh bài) sự xáo bài; lượt xáo bài sự xáo trộn sự ăn nói mập mờ; sự thoái thác; hành động lẩn tránh; hành động lừa dối động từ lê (chân); lê chân (đánh bài) xáo, trang (bài); xáo bài, trang bài xáo trộn, trộn lẫn bỏ, đổ, trút (trách nhiệm)to shuffle off responsibility upon others: trút trách nhiệm cho những người khác (+ on) lúng túng mặc vội vào; (+ off) lúng túng cởi vội rato shuffle on one”s clothes: lúng túng mặc vội quần áo vàoto shuffle off one”s clothes: lúng túng cởi vội quần áo ra luôn luôn đổi chỗ, luôn luôn xê dịch thay đổi ý kiến, dao động tìm cách thoái thác, tìm cách lẩn tránh; lừa dốito shuffle the cards (nghĩa bóng) thay đổi con bài, đổi chính sách
xáo bàiLĩnh vực: toán & tintrộn bàitrộn bài, trang bài

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng rổ

Shuffle

Lê bước, rê bước

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng rổ

Shuffle

Lê bước, rê bước

*

Xem thêm: Ou Là Gì – Bài 02 : Organizational Unit

*

*

shuffle

Từ điển Collocation

shuffle verb

1 walk by sliding your feet along

ADV. awkwardly, slowly Simon shuffled awkwardly towards them. | along, away, forward, out, off, over The queue shuffled slowly forward.

PREP. across, down, into, out of, towards, etc.

2 move your body/feet around

ADV. nervously, uncomfortably, uneasily She shuffled nervously on the bench. | about, around The boys shuffled around uncomfortably.

PHRASES shuffle in your chair/seat

Từ điển WordNet

n.

v.

move about, move back and forth

He shuffled his funds among different accounts in various countries so as to avoid the IRS

Xem thêm: Periscope là gì, nghĩa của từ periscope

English Synonym and Antonym Dictionary

shuffles|shuffled|shufflingsyn.: combine drag jumble mix scramble scrape scuff trudge

Chuyên mục: Hỏi Đáp