Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Show là gì

*
*
*

show

*

show /ʃou/ danh từ sự bày tỏto vote by show of hands: biểu quyết bằng giơ tay sự trưng bày; cuộc triển lãm sự phô trương, sự khoe khoanga fine show of blossom: cảnh muôn hoa khoe sắc (thông tục) cuộc biểu diễna film show: một buổi chiếu phim bề ngoài, hình thức, sự giả đò, sự giả bộto do something for show: làm việc gì để lấy hình thứcto be fond of show: chuộng hình thứchis sympathy is mere show: vẻ thiện cảm của anh ta chỉ là giả đồ (từ lóng) cơ hội, dịpto have no show at all: không gặp dịp (y học) nước đầu ối (từ lóng) việc, công việc kinh doanh, việc làm ănto run (boss) the show: điều khiển mọi việc (quân sự), (từ lóng) trận đánh, chiến dịchto give away the show x give good show! khá lắm!, hay lắm! ngoại động từ showed; showed, shown cho xem, cho thấy, trưng bày, đưa cho xem; tỏ raan aperture shows the inside: một khe hở cho ta thấy phía bên trongto show trained tress: trưng bày cây cảnhto show neither joy nor anger: không tỏ ra vui mà cũng không tỏ ra giậnto favour to somebody: tỏ sự chiếu cố đối với ai tỏ ra, tỏ rõto show intelligence: tỏ ra thông minhto show the authenticity of the tale: tỏ rõ câu chuyện là có thật chỉ, bảo, dạyto show someone the way: chỉ đường cho aito show someone how to read: dạy ai đọc dẫn, dắtto show someone round the house: dẫn ai đi quanh nhàto show someone to his room: dẫn ai về phòng nội động từ hiện ra, xuất hiện, trông rõ, ra trước công chúng, (thông tục) ló mặt, lòi rabuds are just showing: nụ hoa đang nhú rahe never shows at big meetings: hắn không bao giờ ló mặt ra ở các cuộc họp lớnyour shirt”s tails are showing: đuôi áo sơ mi anh lòi rato show in đưa vào, dẫn vàoto whow off khoe khoang, phô trương (của cải, tài năng)to show out đưa ra, dẫn rato show up để lộ ra, lộ mặt nạ (ai) (thông tục) xuất hiện, ló mặt ra, xuất đầu lộ diện; có mặt (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vượt xa, hơn nhiềuto show a clean pair of heels (xem) heelto show the cloven hoof (xem) hoofto show one”s colours để lộ bản chất của mình; để lộ đảng phái của mìnhto show fight (xem) fightto show one”s hands để lộ ý đồ của mìnhto show a leg (xem) legto show the white feather (xem) feather
chỉ rachứng tỏdấu hiệusự tháo rỡxe xúc đấtLĩnh vực: hóa học & vật liệuđiểm lộ (dầu, khí)sự biểu lộ dầu khí (kỹ thuật khoan)Lĩnh vực: cơ khí & công trìnhhiện rõ (đường vạch dấu)sự trình bầyshow active cellbày tỏshow documentbật ô hiện hànhshow indexhiển thị văn bảnshow nameshiện tênshow rafterkèo đuashow rafterkèo đua (trông thấy được)show roomnhà trưng bàyshow roomphòng triển lãmshow roomphòng trưng bàyshow table gridlineshiển thị các dòng khung lướishow these files as buttonscho thấy các tệp này dưới dạng nútshow valueshiện giá trịslide showchiếu slideslide showhiện hình trượtto showchỉ ratrade showtriển lãm thương mạicuộc triển lãm (hàng hóa)triển lãmagricultural show: triển lãm nông nghiệpair show: triển lãm hàng khôngtrade show: triển lãm thương mạigo showkẻ rình chờno showngười chưa đếnshow a losskết toán bị lỗshow a loss (to …)kết toán bị lỗshow a profitkết toán có lãishow a profit (to …)kết toán có lãishow businessngành kinh doanh sân khấu (kịch hát, điện ảnh, xiếc)show businessngành vui chơi giải tríshow business (the…)ngành vui chơi giải tríshow card (show-card)bảng quảng cáoshow card (show-card)bảng tiếp thịshow card (show-card)bảng yết thịshow card (show-card)tấm áp phích nhỏshow card (show-card)tấm ap-phích nhỏshow card (show-card)tấm nhãn (ghi giá của tủ kính)show card (show-card)tấm nhãn (ghi giá, của tủ kính)show card (show-card)thẻ mẫu hàngshow flatphòng trưng bày hàng mẫushow housenhà trưng bày hàng mẫushow room (show-room)phòng trưng bày hàngvote by a show of hands (to……). biểu quyết giơ tayvote by show of handsbiểu quyết giơ tay o biểu hiện, dấu hiệu – Biểu hiện của dầu và/hoặc khí trong dung dịch khoan, mùn khoan hoặc trong mẫu lõi. – Lượng nhỏ không có tính chất thương mại của khí và/hoặc dầu trong giếng. – Sự có mặt của hiđrocacbon trên mẫu đá. o điểm lộ (dầu, khí) § show report : báo cáo về biểu hiện § show well : giếng chuẩn

Động từ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): show / showed / shown

*

*

Xem thêm: Java enum là gì

*

show

Từ điển Collocation

show noun

1 type of entertainment

ADJ. live | family, popular | radio, television/TV | floor, stage | benefit, charity | chat, talk | game, quiz | cabaret, comedy, magic, musical, talent, variety | film, light, slide | Punch and Judy, puppet | freak | peep | one-man, one-woman, solo | sb”s own She finally got her own TV show. | road, touring, travelling

VERB + SHOW see, watch Did you see the Lenny Henry Show last night? | host

SHOW + VERB feature sb/sth, star sb a live show featuring the best of Irish talent

SHOW + NOUN business

PREP. from a/the ~ songs from the show | in a/the ~ one of the acts in the show | on a/the ~ (only used about television and radio shows) I saw her on a chat show yesterday.

PHRASES the star of the show The dog was the real star of the show. More information about PERFORMANCE
PERFORMING: arts write ~
He”s written a new West End musical.

do, present, perform, produce, put on, stage ~ We are proud to present the play ‘Rocket to the Moon’. The drama group is doing a show.

direct ~ She is directing Verdi”s opera ‘La Traviata’ at La Scala next year.

act in, appear in, perform in, sing in, star in ~ He starred in the West End hit musical ‘Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat’.

rehearse (for) ~ We had no time to rehearse for the play.

go to the ballet/opera/theatre I haven”t been to the theatre for ages.

see ~ Have you seen that new production of ‘Macbeth’?

~ open ‘The Nutcracker’ opens in December.

~ play, run The show has been playing to packed houses. The show ran for years on Broadway.

~ close The musical closes this week after a record number of performances.

a play/show folds The play folded after poor reviews.

at the ballet/opera/theatre We met at the opera.

in a/the ~ the characters in the play

~ by a comedy by Moli

2 public display/exhibition

ADJ. big | annual, spring, summer | local | agricultural, air, art, boat, cat, dog, fashion, flower, horse, motor, trade

VERB + SHOW have, hold, organize, put on They are holding a big fashion show at the Hilton tonight. | attend, go to

SHOW + VERB feature The show features the work of local artists.

SHOW + NOUN ring

PREP. at a/the ~ There were more than 500 exhibitors at the trade show. | on ~ (being shown for people to look at) The paintings are on show until April.

3 outward expression of an emotion/attitude

ADJ. great | brave | public

VERB + SHOW make, put on Although she hated him, she put on a show of politeness. | be all He shouts a lot but it”s all show.

PREP. for ~ She pretends to be interested in opera, but it”s only for show. | ~ of He made a great show of welcoming us.

PHRASES a show of force/strength The Democrats organized a show of strength, a mass rally in Central Park.

Từ điển WordNet

n.

the act of publicly exhibiting or entertaining

a remarkable show of skill

a social event involving a public performance or entertainment

they wanted to see some of the shows on Broadway

v.

make visible or noticeable

She showed her talent for cooking

Show me your etchings, please

give evidence of, as of records

The diary shows his distress that evening

finish third or better in a horse or dog race

he bet $2 on number six to show

Xem thêm: Tải Game Half Life 1.3 – Download Và Tải Game Counter Strike 1

English Synonym and Antonym Dictionary

shows|showed|showing|shownsyn.: aim clarify demonstrate denote direct display exhibit explain guide illustrate indicate manifest point revealant.: disguise

Chuyên mục: Hỏi Đáp