Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Shortage là gì

*
*
*

shortage

*

shortage /”ʃɔ:tidʤ/ danh từ sự thiếu; số lượng thiếua shortage of staff: sự thiếu biến chếa shortage of 100 tons: thiếu 100 tấn
sự rút ngắnsự thiếu hụtenergy shortagesự thiếu điệnenergy shortagesự thiếu năng lượnghousing shortagesự thiếu nhà ởoil shortagethiếu dầurefrigerant shortagethiếu hụt môi chất lạnhshortage of datathiếu dữ liệuwater shortagemực nước thấpwater shortagesự thiếu nướckhan hiếmlabour shortage: sự khan hiếm nhân côngkhông đủ (số lượng)sự không đủ (số lượng)sự thiếucapital shortage: sự thiếu vốncritical shortage: sự thiếu nghiêm trọngdollar shortage: sự thiếu đô-ladomestic fund shortage: sự thiếu vốn trong nướchousing shortage: sự thiếu nhà ởinventory shortage: sự thiếu hàng tồn trữlabour shortage: sự thiếu (sức) lao độngmanpower shortage: sự thiếu nhân lựcmaterial shortage: sự thiếu nguyên liệumaterials shortage: sự thiếu vật liệuoil shortage: sự thiếu dầu hỏapower shortage: sự thiếu động lực phân vùng cúp điện (để tránh quá tải)shortage in the cash: sự thiếu tiền mặtshortage of capital: sự thiếu vốnshortage of labour: sự thiếu lao độngshortage of staff: sự thiếu nhân viênstock shortage: sự thiếu hàng tồn trữthiếuadvice of shortage: giấy báo thiếu số lượngcapital shortage: sự thiếu vốnclaim for shortage: sự đòi bồi thường số hàng thiếucritical shortage: sự thiếu nghiêm trọngdollar shortage: tình trạng thiếu đô ladollar shortage: sự thiếu đô-ladomestic fund shortage: sự thiếu vốn trong nướcexpected shortage: lượng thiếu dự tínhhousing shortage: sự thiếu nhà ởinventory shortage: sự thiếu hàng tồn trữlabour shortage: sự thiếu (sức) lao độngmanpower shortage: sự thiếu nhân lựcmanpower shortage: thiếu nhân viênmaterial shortage: sự thiếu nguyên liệumaterials shortage: sự thiếu vật liệuoil shortage: sự thiếu dầu hỏaordinary shortage: lượng thiếu hụt thông thườngpower shortage: sự thiếu động lực phân vùng cúp điện (để tránh quá tải)risk of shortage in weight: rửi ro thiếu trọng lượngshortage claim: đòi bồi thường số lượng thiếushortage claim: đòi bồi thường số liệu thiếushortage cost: phí tổn do thiếu hàng trữshortage in (the) weight: thiếu trọng lượngshortage in the cash: sự thiếu tiền mặtshortage in weight: thiếu trọng lượngshortage of capital: sự thiếu vốnshortage of labour: sự thiếu lao độngshortage of oil: thiếu dầu hỏashortage of raw materials: thiếu nguyên liệushortage of space: thiếu khoang chở hàngshortage of staff: sự thiếu nhân viênstock shortage: sự thiếu hàng tồn trữthiếu hụtordinary shortage: lượng thiếu hụt thông thường. housing shortagetình trạng khủng hoảng nhà ởhousing shortagetình trạng khủng khoảng nhà ởshortage foreclosuretịch thu nhanh gọn (đồ thế chấp) o thiếu hụt Chênh lệch giữa lượng dầu hoặc khí được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định. o sự rút ngắn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): short, shortage, shortness, shorts, shorten, short, shortish, shortly

Xem thêm: Nghĩa của từ dapper là gì ? tổng quan về dapper trong

*

*

Xem thêm: Saga Là Gì – Nghĩa Của Từ Saga

*

shortage

Từ điển Collocation

shortage noun

ADJ. acute, desperate, dire, serious, severe the current acute shortage of teachers | growing, increasing | chronic | general | national, world the world shortage of coffee | current | wartime | cash, energy, food, fuel, housing, labour, manpower, skill/skills, staff, water

VERB + SHORTAGE cause, create, lead to, result in | be affected by, be hampered by, face, have, suffer (from) Industry is facing a serious labour shortage. | alleviate, deal with, ease, meet, overcome, solve, tackle The recent heavy rains have helped to ease the water shortage. | exacerbate The energy shortages were exacerbated by the severe winter.

SHORTAGE + VERB occur | cause sth, lead to sth A shortage of resources has led to a cutback.

PREP. because of/due to a/the ~ Lives are being put at risk because of staff shortages. | ~ in Their economy continued to suffer shortages in raw materials. | ~ of a desperate shortage of food

Chuyên mục: Hỏi Đáp