03/14/2017 2 phút để đọc

*

W

*

c

*

r

*

M

*

m

Bạn đang xem: Set nocount on là gì

03/14/2017 2 phút để đọc

*

W

*

c

*

r

*

M

*

m
03/14/2017 2 phút để đọc

*

W

*

c

*

r

*

M

*

m
NOCOUNT AS NOCOUNT;

Permissions

Requires membership in the public role.

Examples

The following example prevents the message about the number of rows affected from being displayed.

USE AdventureWorks2012; GO SET NOCOUNT OFF; GO — Display the count message. SELECT TOP(5)LastName FROM Person.Person WHERE LastName LIKE “A%”; GO — SET NOCOUNT to ON to no longer display the count message. SET NOCOUNT ON; GO SELECT TOP(5) LastName FROM Person.Person WHERE LastName LIKE “A%”; GO — Reset SET NOCOUNT to OFF SET NOCOUNT OFF; GO

See Also

Xem thêm: Thuế Nhập Khẩu ưu đãi Là Gì, Các Loại Thuế Nhập Khẩu Năm 2021

Sáng Tối Độ tương phản cao
Tài liệu phiên bản trước Blog Đóng góp Quyền riêng tư & cookie Điều khoản sử dụng Phản hồi trang web Thương hiệu © thienmaonline.vn 2021
Sáng Tối Độ tương phản cao

Xem thêm: Cống Hiến Là Gì – Tuổi Trẻ Và Sự Cống Hiến

Tài liệu phiên bản trước Blog Đóng góp Quyền riêng tư & cookie Điều khoản sử dụng Phản hồi trang web Thương hiệu © thienmaonline.vn 2021

Chuyên mục: Hỏi Đáp