Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

*

Cơ bản về PHPHoạt động PHP nâng caoVí dụ về Form trong PHPVí dụ về đằng nhập trong PHPVí dụ về AJAX trong PHPVí dụ về XML trong PHPPHP Frame WorkDesign Pattern trong PHPTổng hợp hàm trong PHPTài liệu PHP tham khảo
Session trong PHP
Trang trước
Trang sau

Một cách khác để làm dữ liệu có thể truy cập trên các trang khác nhau của toàn bộ một Website là sử dụng một PHP Session.

Bạn đang xem: Session php là gì

Một session tạo ra một file trong một thư mục tạm thời trên Server, nơi đã đăng kí các biến session và các giá trị của chúng được lưu trữ. Dữ liệu này sẽ có sẵn cho tất cả các trang trên site trong suốt quá trình truy cập trang đó.

Vị trí của file tạm thời được xác định bởi một cài đặt trong php.ini file được gọi là session.save_path. Trước khi sử dụng bất kì biến session nào, bạn phải chắc chắn rằng đã cài đặt đường dẫn này.

Khi một session bắt đầu, những điều sau sẽ xảy ra:

Đầu tiên, PHP tạo một định danh duy nhất cho session cụ thể đó, định danh này là chuỗi kí tự ngẫu nhiên của 32 số hexa, như 3c7foj34c3jj973hjkop2fc937e3443.

Một cookie được gọi là PHPSESSID sẽ được gửi tự động đến máy tính người dùng để lưu trữ chuỗi định danh session duy nhất ở trên.

Một file được tạo tự động trên Server trong thư mục tạm thời đã được chỉ định và nó mang tên của định danh duy nhất và được bắt đầu bằng sess_. Ví dụ như: sess_3c7foj34c3jj973hjkop2fc937e3443.

Xem thêm: so as là gì

Khi PHP script muốn lấy giá trị từ một biến session, PHP tự động lấy chuỗi định danh session duy nhất này từ PHPSESSID cookie, sau đó tìm file mang tên đó trong thư mục tạm thời của nó, một xác thực có thể được hoàn thành bằng việc so sánh các giá trị đó.

Một session kết thúc khi người dùng tắt trình duyệt hoặc sau khi rời khỏi site này, Server sẽ chấm dứt session sau một thời gian đã định trước, thường là 30 phút.

Bắt đầu một PHP Session

PHP session rất đơn giản để bắt đầu bằng cách tạo một lời gọi đến hàm session_start(). Đầu tiên hàm này kiểm tra một session đã được bắt đầu hay chưa, nếu chưa thì nó sẽ bắt đầu một session. Lời gọi hàm session_start() này được đề nghị đặt ở đầu của trang.

Các biến session được lưu trữ trong mảng liên hợp là $_SESSION. Các biến này có thể được truy cập trong suốt vòng đời một session.

Xem thêm: Oda Là Gì – Vốn Những điều Cần Biết Về Oda

Ví dụ sau bắt đầu một session, sau đó đăng ký một biến có tên counter, được lượng gia mỗi khi trang được truy cập trong suốt vòng đời của nó.

Chuyên mục: Hỏi Đáp