Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác

Bạn đang xem: Seldom là gì

A: Indefinite adverbs go as follow in increasing order; never, seldom, sometimes, often, usually, always.
Seldom means something that is more frequent than never, but less common than sometimes.
“I seldom go to the pool, because I usually get sick, so I limit my lessons to only once a month”
A:
Seldom means not often, rarely
He seldom buys anything new to wear
I seldom speak to her nowadays
They seldom eat anything but English food
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: I seldom answer questions like this. But seldom are they so interesting.
If something is seldom then it is rare.
A: Rarely here means not so often. Barely and hardly are weird brothers and mean similar things. They are sometimes used interchangeably. There are no difference actually.
A: Seldom is a word used more often in papers to replace the word rarely.
Basically, it makes you sound more intellectual where as the word rarely is better when talking face to face
A: You don”t need to say both “seldom” and “once a year” 🙂 However you could link the two sentences to say “To be honest I seldom go to the theatre. I go once year”

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Từ này không cho có nghĩa là gì? Từ này ơ anh đang nch với em em lại hỏi nhờ ai ? có nghĩa là gì? Từ này nhờ 1 đêm nha có nghĩa là gì? Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? what’s this Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 情人節快樂
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
từ trái nghĩa với “người bản ngữ” là gì? Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? foundation course and bridging course Từ này “điều đó” in “điều đó anh không thể biết em à” có nghĩa là gì? Từ này 你给别人的第一印象会影响他们以后对你的感觉和判断 có nghĩa là gì? Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? You are very spoiled!

Xem thêm: Reboot Là Gì – Reboot Và Reset Khác Gì Nhau

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Đâu là sự khác biệt giữa man và men ? Đâu là sự khác biệt giữa Inshallah và Mashallah ? Từ này Yamete kudasai có nghĩa là gì? Từ này TATAKAE có nghĩa là gì? Từ này sasageyo có nghĩa là gì?
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
S Sa Sb Sc Sd Se Sf Sg Sh Si Sj Sk Sl Sm Sn So Sp Sq Sr Ss St Su Sv Sw Sx Sy Sz
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Nói cái này như thế nào? Cái này có nghĩa là gì? Sự khác biệt là gì? Hãy chỉ cho tôi những ví dụ với ~~. Hỏi gì đó khác
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ngôn ngữ hiển thị

Xem thêm: Double Standard Là Gì – Tiêu Chuẩn Kép Là Tốt Hay Xấu

Chuyên mục: Hỏi Đáp