Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Seize là gì

*
*
*

seize

*

seize /si:z/ động từ chiếm đoạt, cướp lấy, nắm lấyto seize an opportunity: nắm lấy cơ hộito seize power: cướp chính quyền, nắm chính quyền tóm bắt (ai) nắm vững, hiểu thấuto seize the essence of the matter: nắm vững được thực chất của vấn đề cho chiếm hữu ((cũng) seise) (pháp lý) tịch thu, tịch biên (hàng hải) buộc dâyto seize ropes together: buộc dây buồm lại với nhauto seize somebody up: buộc ai (vào cột buồm…) để đánh (kỹ thuật) bị kẹt, kẹt chặtto be seized by panic thất kinh, hoảng sợto be seized with apoplexy (y học) (xem) apoplexy danh từ (kỹ thuật) sự kẹt máy
bắt giữseize grip: sự kẹp bắt giữchiếm hữudínhkẹtlàm kẹpnắm bắtmắc kẹtLĩnh vực: giao thông & vận tảibuộc dâyLĩnh vực: toán & tinchiếm (đường truyền)Lĩnh vực: ô tôkẹt kínhrúp pê (piston)Lĩnh vực: điện tử & viễn thôngkẹt máyLĩnh vực: cơ khí & công trìnhlàm sây sáttịch thuseize assetsđem cung thác tài sảnseize assets (to …)đem cung thác tài sảnseize the opportunitynắm lấy cơ hộiseize the opportunity (to …)nắm lấy cơ hội o dính kết – Có những bộ phận trong máy móc bị bó lại với nhau do quá nóng. – Gắn kết hoặc dính lại với nhau. – Bó chặt đoạn cuối cáp để tránh bị gỡ tung sợi.

*

Xem thêm: Tải Game Robo Trái Cây, Download Game Robo Trái Cây Android

*

*

seize

Từ điển Collocation

seize

verb

1 take hold of sb/sth suddenly and firmly

ADV. immediately, suddenly He was immediately seized and thrown into prison.

PREP. by She seized him by the arm. | from He seized the book from her hand.

PHRASES seize hold of sb/sth The wrestlers try to seize hold of each other.

2 take sth

ADV. immediately, promptly She promptly seized the opportunity his absence gave her. | eagerly, gratefully

VERB + SEIZE be quick to, be ready to He was quick to seize on this idea. | be determined to | attempt to, try to | fail to He had failed to seize his chance.

PREP. on/upon The rumours were eagerly seized on by the local press.

PHRASES an attempt to seize sth

Từ điển WordNet

v.

take or capture by force

The terrorists seized the politicians

The rebels threaten to seize civilian hostages

hook by a pull on the line

strike a fish

Xem thêm: Debt Financing Là Gì – (Debt Financing) Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

seizes|seized|seizingsyn.: clasp clutch grab grasp grip snatchant.: loose

Chuyên mục: Hỏi Đáp