Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Segregation là gì

*
*
*

segregation

*

segregation /,segri”geiʃn/ danh từ sự tách riêng, sự chia tách, sự phân ly, sự phân biệtracial segregation: sự phân biệt chủng tộc (số nhiều) sự phân ly
phân đoạnphân tầngaggregate segregation: sự phân tầng cốt liệusegregation of concrete mix: sự phân tầng hỗn hợp bê tôngsự cô lậpsự độc lập hóasự ngăn cáchsự phân chiasự phân lygene segregation: sự phân ly genpreferential segregation: sự phân ly lựa chọnsự phân tách (các khối sai hỏng)sự phân tầngaggregate segregation: sự phân tầng cốt liệusegregation of concrete mix: sự phân tầng hỗn hợp bê tôngsự phân tụmagmatic segregation: sự phân tụ macmasự táchsegregation of graphite: sự tách graphitsự tách lỏngsự tách rasự tách rờisự thiên tíchLĩnh vực: xây dựngsự chia táchLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự tách riêngbunchy segregationsự tích tụ hình chùmsegregation bermbờ bảo hộ chia táchsegregation drivehút dầu bằng trọng lựcsegregation drivehút dầu tách biệtwaste segregationsự phân luồng chất thải danh từ o sự phân tụ o sự phân ly, sự chia tách § magmatic segregation : sự phân tụ macma § segregation drive : truyền động chia tách

*

Xem thêm: N Là Tập Hợp Số Gì, Bài 2: Tập Hợp N Các Số Tự Nhiên

*

*

segregation

Từ điển Collocation

segregation noun

ADJ. complete | racial, religious, residential, sex, social to bring an end to sex segregation within the school

VERB + SEGREGATION practise

PREP. ~ between Partitions provided a segregation between the smoking and non-smoking areas of the canteen. | ~ by segregation by race | ~ within

Từ điển WordNet

Xem thêm: (services) Là Gì? đặc điểm Của Sản Phẩm Dịch Vụ Là Gì

n.

(genetics) the separation of paired alleles during meiosis so that members of each pair of alleles appear in different gametes

Chuyên mục: Hỏi Đáp