Những bản dịch này được “đoán” bằng thuật toán và chưa được con người xác nhận. Hãy cẩn trọng.

Bạn đang xem: Second to none là gì

Những bản dịch này được “đoán” bằng thuật toán và chưa được con người xác nhận. Hãy cẩn trọng.
Hiện giờ tôi đang có khách của Bộ Tài chính, và ông ấy hỏi khi nào thì cậu sẽ gởi tiền đánh bạc vào Ngân hàng OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Tôi có thể tìm Zedd, nhưng chúng ta phải đi ngay OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
The Naval Appropriation Act of 1916 called for a navy ” second to none ,” capable of protecting both the Atlantic and Pacific coasts.

The Good Schools Guide called The Good Schools Guide called the school “the number one boys” public school”, adding that “The teaching and facilities are second to none .”

The game has been noted for artistic The game has been noted for artistic qualities and great graphics, in particular the special effects which were once described as ” second to none “.

For 46 years, the men and women of For 46 years, the men and women of Mesa Verde Bank and Trust have prided ourselves on personal serthienmaonline.vnce and attention to detail second to none .
Cậu đụng chạm” limo ” của tôi Tôi sẽ đá đit cậu, Nightstalker OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Between the wars, Japan took the lead in many areas of warship development: In 1921, it launched Hōshō, the first purpose-designed aircraft Between the wars, Japan took the lead in many areas of warship development: In 1921, it launched Hōshō, the first purpose-designed aircraft carrier in the world to be completed, and subsequently developed a fleet of aircraft carriers second to none .
I wish I didn” t have to make # Giá mà em đã không…# All those mistakes and be wise # mắc tất cả lỗi lầm đó và tỉnh táo hơn WikiMatrix WikiMatrix
Congressman Henry “Light Horse Harry” Lee, a Revolutionary War comrade and father of the American Cithienmaonline.vnl War general Robert E. Lee, famously eulogized Washington as: First in war, first in peace, and first Congressman Henry “Light Horse Harry” Lee, a Revolutionary War comrade and father of the American Cithienmaonline.vnl War general Robert E. Lee, famously eulogized Washington as: First in war, first in peace, and first in the hearts of his countrymen, he was second to none in humble and enduring scenes of private life.

Xem thêm: 037 Là Mạng Gì – 037 Là đầu Số Mạng Nào

After President Wilson finished his speech, none other than the British prime minister, Lloyd George, spoke: “I arise to second this resolution.

In the 19th century, critics began to promote the thienmaonline.vnew that none of the Gospels were written before the middle of the second century C.E.; hence, they could have little historical value.

None of these knew about Belshazzar. 11 How unlikely that a second -century writer would have had information that had been unavailable to these earlier authors!

Hamilton had produced a storming drive to close in on second -placed Robert Kubica when he was called in for a second pit-stop that none of the frontrunners , other than Mark Webber , made .

Tìm 15 câu trong 16 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

second normal form second of arc second opinion Second Sino-Japanese War Second Thai–Lao Friendship Bridge Second Vatican Council Second World War second year”s mind second-best Second-best second-class second-class honours second-generation jet fighter second-hand second-level administrative country subdithienmaonline.vnsion

Xem thêm: Leak Là Gì

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về thienmaonline.vnChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp