Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Sacrifice là gì

*
*
*

sacrifice

*

sacrifice /”sækrifais/ danh từ sự giết (người, vật) để cúng thần người bị giết để cúng thần; vật bị giết để cúng thần sự hy sinhto make sacrifices for the fatherland: hy sinh vì tổ quốcthe last (great) sacrifice: sự tử trận (hy sinh) vì nước sự bán lỗ; hàng bán lỗ; sự lỗ động từ cúng, cúng tế hy sinhto sacrifice one”s whole life to the happiness of the people: hy sinh tất cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân bán lỗ
hy sinhLĩnh vực: xây dựnghiến tếbán lỗsacrifice goods: hàng bán lỗsacrifice price: giá bán lỗsacrifice sale: sự bán lỗhàng bán lỗsự bán lỗequal sacrifice theorylý thuyết hy sinh ngang nhauequality of sacrificehy sinh ngang nhauequality of sacrificesự hy sinh ngang nhaugeneral average sacrificesự hy sinh tổn thất chung (đường biển)minimum sacrificesự hi sinh tối thiểuminimum sacrificesự hy sinh tối thiểusacrifice exportxuất khẩu lỗ vốnsacrifice goodshàng bán đấu giá rẻ

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Porter Là Gì ? Nghĩa Của Từ Porters Trong Tiếng Việt

*

*

sacrifice

Từ điển Collocation

sacrifice noun

1 giving sth up

ADJ. considerable, enormous, great, heavy, real | financial, personal | heroic | supreme, ultimate Soldiers who die for their country have made the supreme sacrifice.

VERB + SACRIFICE make

2 part of a ceremony

ADJ. animal, human | religious, ritual | blood | pagan

VERB + SACRIFICE perform | offer (sth as)

PREP. ~ to Food and wine were offered as sacrifices to the gods.

Từ điển WordNet

n.

personnel that are sacrificed (e.g., surrendered or lost in order to gain an objective)a loss entailed by giving up or selling something at less than its value

he had to sell his car at a considerable sacrifice

(sacrifice) an out that advances the base runners

v.

kill or destroy

The animals were sacrificed after the experiment

The general had to sacrifice several soldiers to save the regiment

sell at a lossmake a sacrifice of; in religious rituals

Xem thêm: Burnout Là Gì – Cách Để Hồi Phục Khi Bạn Burnout Với Công Việc

English Synonym and Antonym Dictionary

sacrifices|sacrificed|sacrificingsyn.: forego forfeit give up lose release relinquish surrender waive yield

Chuyên mục: Hỏi Đáp