Tiếp theo: Công cụ giúp nhà xuất bản tuân thủ GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu)

Nhiều hợp đồng, điều khoản dịch vụ và chính sách cho các sản phẩm quảng cáo và đo lường của thienmaonline.vn đề cập đến “Thông tin nhận dạng cá nhân” (PII). Đây là một cách phân loại khác đối với dữ liệu mà Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu gọi là “dữ liệu cá nhân”.

Bạn đang xem: Resistant là gì

Xin lưu ý rằng những dữ liệu không được xem là PII theo định nghĩa của thienmaonline.vn vẫn có thể được coi là dữ liệu cá nhân theo GDPR (hoặc được coi là thông tin cá nhân theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)) và do đó có thể phải tuân theo các luật này.

Bài viết này giải thích cách thienmaonline.vn diễn giải thuật ngữ PII trong trường hợp PII không được định nghĩa trong hợp đồng hiện tại của bạn hoặc các điều khoản dịch vụ/chính sách của sản phẩm hiện hành. Điều này là để giảm thiểu sự nhầm lẫn của khách hàng và để phân biệt PII với khái niệm dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu), CCPA (Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California). và luật khác về quyền riêng tư.

Dữ liệu nào được thienmaonline.vn xem là PII

thienmaonline.vn giải thích PII là thông tin có thể dùng để xác định trực tiếp, liên hệ hoặc định vị chính xác một cá nhân. Thông tin này bao gồm:

địa chỉ email địa chỉ gửi thư số điện thoại vị trí chính xác (chẳng hạn như tọa độ GPS – nhưng hãy xem ghi chú bên dưới) tên đầy đủ hoặc tên người dùng

Ví dụ: nếu bạn là nhà xuất bản và hợp đồng của bạn nghiêm cấm việc chuyển PII cho thienmaonline.vn, thì URL của các trang trên trang web hiển thị quảng cáo của thienmaonline.vn không được bao gồm địa chỉ email, vì các URL đó sẽ được chuyển tới thienmaonline.vn trong bất kỳ yêu cầu quảng cáo nào. thienmaonline.vn từ lâu đã giải thích quy định cấm PII theo cách này.

Xem thêm: Maquette Là Gì – Giải đáp Về Marquette Là Gì

Lưu ý: Trung tâm trợ giúp và chính sách của một số sản phẩm có nêu một vài cách thức mà bạn có thể chuyển một số dạng PII nhất định tới thienmaonline.vn. Để tránh nghi ngờ, bài viết này sẽ không sửa đổi các quy định đó. Ví dụ: một số sản phẩm nhất định cho phép gửi dữ liệu vị trí gần đúng đến thienmaonline.vn, miễn là dữ liệu đó đáp ứng yêu cầu của các chính sách hiện hành.

thienmaonline.vn quy định rằng PII không bao gồm các thông tin sau và một số thông tin khác:

Mã cookie có biệt danh Mã nhận dạng cho quảng cáo có biệt danh địa chỉ IP các giá trị nhận dạng người dùng cuối khác

Ví dụ: nếu địa chỉ IP được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo (đây là trường hợp xảy ra với hầu hết mọi yêu cầu quảng cáo do cách thức hoạt động của các giao thức Internet), thì hoạt động truyền dữ liệu này không vi phạm bất kỳ quy định nào về việc cấm gửi PII cho thienmaonline.vn.

Xem thêm: Barcode Là Gì – Mã Vạch Cách Sử Dụng Mã Vạch

Xin lưu ý rằng dữ liệu không có trong phần giải thích của thienmaonline.vn về PII vẫn có thể được coi là dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân theo GDPR, CCPA và luật khác về quyền riêng tư.  Bài viết này không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản hợp đồng hoặc chính sách nào liên quan đến dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân theo các luật đó.

Tiếp theo: Công cụ giúp nhà xuất bản tuân thủ GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu)

Chuyên mục: Hỏi Đáp