Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Reservoir là gì

*
*
*

reservoir

*

reservoir /”rezəvwɑ:/ danh từ bể chứa nước; đồ chưa (chất lỏng) kho, kho dự trữ, nguồna reservoir of knowledge: kho kiến thứca reservoir of strength: nguồn sức mạnh ngoại động từ chứa vào bể chứa nước
bể chứa nướcscouring reservoir: bể chứa nước rửascouring reservoir: bể chứa nước sạchkhokho dự trữsurplus reservoirdự trữ cho những mục đích đặc biệt danh từ o vỉa chứa o bể chứa – Lớp trầm tích có khả năng chứa khí và/hoặc dầu trong các lỗ rỗng của đá. – Phần của bẫy chứa dầu mỏ, gồm đá bể chứa, lỗ rỗng và chất lưu. – Ao, hồ hoặc môi trường để chứa các chất lỏng. § reservoir bitum : vỉa chứa bitum § reservoir drive : truyền động vỉa chứa, kích vỉa chứa § reservoir engineer : kỹ sư tầng chứa, kỹ sư khai thác § reservoir engineering : công nghệ tầng chứa § reservoir fluid study : nghiên cứu chất lưu tầng chứa § reservoir geologist : nhà địa chất đầu khí § reservoir heterogeneities : tính không đồng nhất của bể chứa § reservoir interval : khoảng chứa § reservoir modeling : lập mô hình tầng chứa § reservoir pressure : áp suất tầng chứa § reservoir rock : đá chứa § reservoir temperature : nhiệt độ vỉa chứa § reservoir volume factor : hệ số thể tích tầng chứa

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Reservoir: Any natural or artificial holding area used to store, regulate, or control water. tạo bất kỳ dùng để chứa, điều hòa hoặc kiểm

Hồ chứa: Một vùng trũng tự nhiên hay nhân soát lượng nước.

*

Xem thêm: Restful Là Gì – Api Là Gì, Rest Là Gì, Restful Api Là Gì

*

*

reservoir

Từ điển Collocation

reservoir noun

1 where water is stored

ADJ. natural | artificial, man-made | underground

PREP. in a/the ~

2 amount of sth that can be used

ADJ. huge, vast

VERB + RESERVOIR tap (into)

PREP. ~ of tapping into the vast reservoir of information available on the Inte

Từ điển WordNet

n.

a large or extra supply of something

a reservoir of talent

tank used for collecting and storing a liquid (as water or oil)

Xem thêm: Plunger Là Gì – Nghĩa Của Từ Plunger

Oil and Gas Field Glossary

(Geology) An accumulation of oil and/or gas in a porous rock such as sandstone. A petroleum reservoir normally contains three fluids (oil, gas and water), which separate into distinct sections, owing to their varying gravities. Gas occupies the upper part of the reservoir as it is the lightest, oil the middle section, while water and rocks occupy the lower section. (Hydraulics) A storage tank for control fluids used to operate the well control components and other hydraulically-actuated devices.

English Synonym and Antonym Dictionary

reservoirssyn.: artificial lake source

Chuyên mục: Hỏi Đáp