Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Remote là gì

*
*
*

remote

*

remote /ri”mout/ tính từ xa, xa xôi, xa xămto be remote from the road: ở cách xa đường cáiremote causes: nguyên nhân xa xôiremote kinsman: người bà con xaremote control: (kỹ thuật) sự điều khiển từ xathe remote past: quá khứ xa xưain the remote future: trong tương lai xa xôi xa cách, cách biệt (thái độ…) hẻo lánha remote village in the North West: một vùng hẻo lánh trên vùng tây bắc tí chút, chút đỉnh, hơi, mơ hồ thoang thoángto have not a remote conception of…: chỉ có một khái niệm mơ hồ vè…a remote resemblance: sự hơi giống nhau
tính từ o xa, xa xôi, xa cách, cách biệt o hẻo lánh § remote BOP control panel : panen kiểm soát thiết bị chống phun từ xa § remote choke panel : panen điều khiển ống góp từ xa § remote sensing : viễn thám § remote-maintenance vehicle : tàu bảo hành từ xa

*

Xem thêm: Labyrinth Là Gì – Nghĩa Của Từ Labyrinth

*

*

remote

Từ điển Collocation

remote

adj.

VERBS appear, be, feel, look, seem

ADV. extremely, very | impossibly, infinitely, utterly Adulthood and responsibility seemed impossibly remote. | increasingly | comparatively, fairly, pretty, quite, rather, relatively, somewhat a fairly remote possibility rural areas that are relatively remote | geographically, physically geographically remote areas

PREP. from Jane felt remote from what was going on around her.

Từ điển WordNet

Xem thêm: Remitano Là Gì – Giao Dịch Có An Toàn Không

Microsoft Computer Dictionary

adj. Not in the immediate vicinity, as a computer or other device located in another place (room, building, or city) and accessible through some type of cable or communications link.

English Synonym and Antonym Dictionary

remoter|remotestsyn.: distant far hidden isolated removed secludedant.: near

Chuyên mục: Hỏi Đáp