Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Relative là gì

*
*
*

relative

*

relative /”relətiv/ tính từ có kiên quanrelative evidence: bằng chứng liên quanto give facts relative to the matter: đưa ra những sự việc liên quan đến vấn đề cân xứng với, cân đối vơi, tuỳ theosupply is relative to demand: số cung cân xứng với số cầubeauty is relative to the beholder”s eyes: vẻ đẹp là tuỳ theo ở mắt của người nhìn (ngôn ngữ học) quan hệrelative pronoun: đại từ quan hệ tương đối danh từ bà con thân thuộc, người có họa remote relative: người bà con xa, người có họ xa (ngôn ngữ học) đại từ quan hệ ((cũng) relative pronoun)
Lĩnh vực: điện lạnhtỷ đốiacceleration relative: độ gia tốc tỷ đốirelative aperture: khẩu độ tỷ đốirelative atomic mass: khối lượng nguyên tử tỷ đốirelative density: mật độ tỷ đốirelative dispersion: độ tán sắc tỷ đốirelative error: sai số tỷ đốirelative intensity: cường độ tỷ đốirelative permeability: độ (từ) thẩm tỷ đốirelative refraction index: chiết suất tỷ đốiconductance, relativeđộ dẫn tương đốidB relative to 1V (volt) peak – to – peak (DBV)dBv – dB tương ứng với 1V đỉnh – đỉnhdegree of relative humidityđộ ẩm tương đốiequilibrium relative humidityđộ ẩm cân bằng tương đốiindex of a point relative to a curvecấp của một điểm đối với một đường conginside (room) relative humidityđộ ẩm tương đối bên trong (nhà)limit relative errorsai số tương đối giới hạnpoint of zero relative levelđiểm mức so với zêropositioning relative to modular reference axissự lập quan hệ (tương quan) với trục định vị môđunradius of relative stiffnessbán kính độ cứng tương đốirelative abundanceđộ nhiều tương đốirelative abundanceđô phong phú tương đốirelative accelerationgia tốc tương đốirelative accumulationsự tích tụ tương đốirelative accuracyđộ chính xác tương đốirelative addressđịa chỉ tương đốirelative addressingđịa chỉ hóarelative addressingđịa chỉ hóa quan hệrelative addressinglập địa chỉ quan hệ tính từ o mật độ tương đối o liên quan o tương đối § relative density : mật độ tương đối § relative humidity : độ ẩm tương đối § relative oil volume : thể tích dầu tương đối § relative permeability : độ thấm tương đối § relative roughness : độ xù xì tương đối § relative thickness : độ dày tương đối § relative volume : thể tích tương đối

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): relation, relations, relationship, relative, relate, related, unrelated, relatively

Xem thêm: Iops Là Gì – Và Tại Sao Nó Lại Quan Trọng

*

*

Xem thêm: Manual Là Gì

*

relative

Từ điển Collocation

relative noun

ADJ. close, near The succession passed to the nearest surviving relative. | distant | blood, family If you die without a will, only a husband, wife, children and blood relatives are entitled to inherit your property. | immediate The deceased”s immediate relatives, her mother and father, will inherit her estate. | living, surviving | elderly, old | young | female, male | poor (often figurative) He believes that interior design is the poor relative of (= inferior to) architecture. | dependent | disabled, ill, sick | distressed, grieving

VERB + RELATIVE have I have no parents or close relatives. | lose an organization that helps people who have lost their relatives (= whose relatives have died) | care for, give support to, help, look after, support She”s looking after an elderly relative. | live with | stay with, visit | trace The police are trying to trace the relatives of the deceased. | inform The names of the victims are being withheld until the relatives have been informed.

PHRASES friends and/or relatives an intimate reception for close friends and relatives | a relative by marriage

Chuyên mục: Hỏi Đáp