Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

redemption

*

redemption /ri”dempʃn/ danh từ sự mua lại, sự chuộc lại (vật cầm thế); sự trả hết (nợ) sự chuộc (lỗi); sự bỏ tiền ra chuộc (một tù nhân)beyond (past, without) redemption: không còn hòng chuộc lại được nữa (tội lỗi…) sự thực hiện, sự giữ trọnthe redemption of a promise: sự thực hiện một lời hứa (tôn giáo) sự chuộc tội cho loài người, sự cứu thế (Chúa)
sự bồi thườngLĩnh vực: toán & tinsự chuộcsự trả nợLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự trả hết (nợ)redemption datathời hạn trả hết nợchuộc lạiequity of redemption: quyền chuộc lại của thế chấpredemption clause: điều khoản cho chuộc lạiredemption of a mortgage: sự chuộc lại tài sản thế chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại vật thế chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại tài sản thế chấpredemption price: giá chuộc lại (cổ phiếu)redemption price: giá chuộc lạiredemption value: giá trị chuộc lạiredemption yield: suất thu nhập đến hạn chuộc lạireserve for bond redemption: dự trữ để chuộc lại trái phiếureserve for bond redemption: dự trữ để chuộc lại trái khoánright of redemption: quyền chuộc lạiyield to redemption: suất thu nhập đến hạn chuộc lạichuộc rahoàn trảaccelerated redemption: sự hoàn trả trước hạncash redemption: sự hoàn trả tiền mặtmandatory redemption: sự hoàn trả định kỳredemption annuity: niên kim hoàn trảredemption at fixed date: hoàn trả vào ngày quy địnhredemption at market prices: hoàn trả theo giá thị trường quy địnhredemption at maturity: hoàn trả vào ngày đáo hạnredemption at par value: hoàn trả theo mệnh giáredemption before due date: sự hoàn trả trước thời hạnredemption by drawing: hoàn trả bằng cách rút thămredemption date: ngày hoàn trảredemption date: kỳ hạn hoàn trảredemption fund: quỹ hoàn trả (trái phiếu)redemption loan: kỳ hạn hoàn trảredemption of a debt: quỹ hoàn trả (trái khoán)redemption of bonds: sự hoàn trả trái phiếu (của công ty)redemption of external loan: hoàn trả nợ nước ngoàiredemption price: giá hoàn trả (trái phiếu)redemption price: giá hoàn trả (trái khoán)redemption rate: mức hoàn trảredemption table: kế hoạch hoàn trả (nợ)redemption value: giá trị hoàn trảsurplus from stock redemption: thặng dư hoàn trả cổ phiếuterm of redemption: kỳ hạn hoàn trảvariable redemption bond: trái phiếu hoàn trả khả biếnmua lạiredemption price: giá mua lạiredemption value: giá trị mua lạiredemption yield: lợi suất, mức lời mua lạiright of redemption: quyền mua lạisự chuộc lạiredemption of a mortgage: sự chuộc lại tài sản thế chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại vật thế chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại tài sản thế chấpsự hoàn trảaccelerated redemption: sự hoàn trả trước hạncash redemption: sự hoàn trả tiền mặtmandatory redemption: sự hoàn trả định kỳredemption before due date: sự hoàn trả trước thời hạnredemption of bonds: sự hoàn trả trái phiếu (của công ty). sự hoàn trả (nợ, trái phiếu)sự mua lạithu hồiviệc trả nợ hết, mua lại, chuộc lạiaquity of redemptionquyền đòi lạiaquity of redemptiontài sản ròng sau khi trả nợcapital redemptionsự hoàn lại vốncapital redemption insurance policyđơn bảo hiểm cơ ngơi của doanh nghiệpcapital redemption policyđơn bảo hiểm hoàn vốncapital redemption reserve fundquỹ dự trữ hoàn vốncapital redemption reserve fund qtlyquỹ dự trữ hoàn vốncontinual redemption sinking fundquỹ giảm trái liên tụccontinual redemption sinking fundquỹ trả nợ liên tụcdebenture redemptionsự hoàn tiền trái phiếudebenture redemption reservedự trữ để hoàn tiền trái phiếuequity of redemptiontài sản ròng sau khi trả nợplan of redemptionkế hoạch thường hoànplan of redemptionkế hoạch trả nợredemption fundquỹ trả nợ

*

*

*

redemption

Từ điển Collocation

redemption noun

1 being saved from the power of evil

VERB + REDEMPTION be in need of, need She believes that humanity is in need of redemption.

PREP. beyond ~ After another incident at the weekend, the club”s reputation for violence is beyond redemption. | ~ from redemption from evil

2 repayment of money invested/borrowed

ADJ. early There is a fee for early redemption. | capital, loan, share

REDEMPTION + NOUN date | price, value, yield

PREP. on ~ A charge is payable on redemption.

Từ điển WordNet

n.

Bạn đang xem: Redemption là gì

repayment of the principal amount of a debt or security at or before maturity (as when a corporation repurchases its own stock)

Bloomberg Financial Glossary

赎回赎回Repayment of a debt security or preferred stock issue, at or before maturity, at par or at a premium price.

Xem thêm: Dispatcher Là Gì – Nghĩa Của Từ Dispatch

Investopedia Financial Terms

Redemption
The return of an investor”s principal in a security, such as a stock, bond, or mutual fund.

Xem thêm: Công Ty Mẹ (parent Companies) Và Công Ty Con ( Subsidiary Là Gì

Investopedia Says:
Redemption of mutual fund shares from a mutual fund company must occur within seven days of receiving a request for redemption from the investor.

Chuyên mục: Hỏi Đáp