Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

reciprocal /ri”siprəkəl/
tính từ lẫn nhau, qua lại; có đi có lại, cả đôi bênreciprocal love: tình yêu thương lẫn nhaureciprocal protection: sự bảo vệ lẫn nhaua reciprocal mistake: sự lầm lẫn của cả đôi bên (toán học) đảo, thuận nghịchreciprocal theorem: định lý đảoreciprocal equation: phương trình thuận nghịch danh từ (toán học) số đảo; hàm thuận nghịchthe reciprocal of 3 is 1/3: số đảo của 3 là 1 roành

*

 giá trị nghịch đảo

*

 nghịch đảoreciprocal ferrite switch: chuyển mạch ferit nghịch đảoreciprocal impedance: trở kháng nghịch đảoreciprocal junction: bộ nối nghịch đảoreciprocal networks: mạch nghịch đảoreciprocal of a matrix: ma trận nghịch đảoreciprocal of shear modulus: nghịch đảo mođun trượt ngangreciprocal of wavelength: nghịch đảo bước sóngreciprocal ohm: ôm nghịch đảoreciprocal ohm centimeter: ôm xentimet nghịch đảoreciprocal ohm meter: ôm mét nghịch đảoreciprocal period: chu kỳ nghịch đảoreciprocal time: thời gian nghịch đảoreciprocal value: giá trị nghịch đảotransformation by reciprocal: phép nghịch đảo

*

 qua lạireciprocal constraint: sự liên kết qua lại

*

 thuận nghịchreciprocal correspondence: tương ứng thuận nghịchreciprocal differential equation: phương trình vi phân thuận nghịchreciprocal equation: phương trình thuận nghịchreciprocal figure: hình thuận nghịchreciprocal function: hàm thuận nghịchreciprocal networks: mạch thuận nghịchreciprocal relation: quan hệ thuận nghịchreciprocal semigroup: nửa nhóm thuận nghịchreciprocal tension: tenxơ thuận nghịchreciprocal theorem system: định lý thuận nghịchreciprocal theorems: định lý thuận nghịchLĩnh vực: toán & tin

*

 đại lượng nghịch đảoLĩnh vực: xây dựng

*

 phản đế

*

 tương phảnOnsager reciprocal relations

*

 hệ thức tương hoán Onsagerpolar reciprocal

*

 đối cựcpolar reciprocal curve

*

 đường đối cựcpolar reciprocal figures

*

 hình đối cựcpolar reciprocal lines

*

 các đường đối cựcpolar reciprocal surfaces

*

 các mặt đối cựcreciprocal bearing

*

 góc phương vị tương hoán (đạo hàng)reciprocal circuit

*

 mạch tương hoánreciprocal compressor

*

 máy nén pittôngreciprocal cone

*

 nón đối cựcreciprocal constraint

*

 sự liên kết tương hỗreciprocal course

*

 hành trình ngược (đạo hàng)reciprocal deflection

*

 chuyển vị tương đốireciprocal deflection

*

 chuyển vị tương hỗreciprocal difference

*

 sai phân nghịchreciprocal displacement

*

 chuyển vị tương đốireciprocal displacement

*

 sự di chuyển tương hỗreciprocal force polygon

*

 biểu đồ Macxoen-Cremonareciprocal frequency transformation

*

 phép biến đổi đảo tầnreciprocal kernel

*

 hạch nghịchreciprocal lattice

*

 mạng nghịch

tính từ

o   lẫn nhau, qua lại; có đi có lại, cả đôi bên

o   (toán học) đảo, thuận nghịch

danh từ

o   (toán học) số đảo; hàm thuận nghịch

o   qua lại, tương hỗ

§   reciprocal sonde : đầu dò tương hỗ

§   reciprocal time : thời gian tương hỗ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): receipt, receipts, receiver, reception, recipient, receive, receptive, reciprocal, received, reciprocally

Xem thêm: multiplicative inverse, reciprocal cross, mutual

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

reciprocal

Từ điển WordNet

n.

something (a term or expression or concept) that has a reciprocal relation to something else

risk is the reciprocal of safety

(mathematics) one of a pair of numbers whose product is 1: the reciprocal of 2/3 is 3/2; the multiplicative inverse of 7 is 1/7; multiplicative inversehybridization involving a pair of crosses that reverse the sexes associated with each genotype; reciprocal cross

adj.

concerning each of two or more persons or things; especially given or done in return; mutual

reciprocal aid

reciprocal trade

mutual respect

reciprocal privileges at other clubs

of or relating to the multiplicative inverse of a quantity or function

the reciprocal ratio of a:b is b:a

English Synonym and Antonym Dictionary

reciprocals
syn.: multiplicative inverse mutual reciprocal cross

Chuyên mục: Hỏi Đáp