Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác

Bạn đang xem: Recharge là gì

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: Sleeping is referred to as recharging because you are gaining energy (like a phone that”s charging its battery). Tissues seems to be referring to the brain.
A: both are actually used. it kind of depends on the company. I might lean toward “reload”, but instead you can be more clear by saying “I need to put more money on my card”
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào?
I got a recharge my mobile
does it sounds natural?
is there any other way to say?
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
-Jasmine- Ah. I see.
“I had to top up my phone.” (get credit / pay to recharge the bill)
“I had to get credit for my phone.”
“I was low on credit.”
“Phone credit/bill was cut.”
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: ok listen
1. I try to recharge my phone.
its depends on sentence the words chage like past goes to was..
so
2. i was trying to recharge my battery.
A: I would say:
Make sure you charge your phone.
But “Be sure to charge your cell phone” is ok. No one says recharge. And cell phone is redundant. Cell or phone are better.
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: “I”d like to recharge this card with $50″ or “I”d like to put $50 on this card” would be better.
“Recharge” is not used often in this context. The second way is better. 🙂

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác

Xem thêm: Bioinformatics Là Gì – 5 Vài Thông Tin Cơ Bản Về Ngành Tin

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 「素敵ですね!」(家族の写真を投稿した人にコメントしたいです) Đâu là sự khác biệt giữa lộn xộn và hỗn loạn ? Từ này họp lớp cuối năm có nghĩa là gì? I’m invited to celebrate Tết with my best friends family. Should i bring any gifts or anything? Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với chú trọng .
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
I’m invited to celebrate Tết with my best friends family. Should i bring any gifts or anything? Đâu là sự khác biệt giữa sân trường và trường ? Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? くまができる từ trái nghĩa với “người bản ngữ” là gì? Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? foundation course and bridging course
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Đâu là sự khác biệt giữa man và men ? Đâu là sự khác biệt giữa Inshallah và Mashallah ? Từ này Yamete kudasai có nghĩa là gì? Từ này TATAKAE có nghĩa là gì? Từ này sasageyo có nghĩa là gì?
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
R Ra Rb Rc Rd Re Rf Rg Rh Ri Rj Rk Rl Rm Rn Ro Rp Rq Rr Rs Rt Ru Rv Rw Rx Ry Rz
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Nói cái này như thế nào? Cái này có nghĩa là gì? Sự khác biệt là gì? Hãy chỉ cho tôi những ví dụ với ~~. Hỏi gì đó khác
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ngôn ngữ hiển thị

Xem thêm: Rccb Là Gì

Chuyên mục: Hỏi Đáp