/rætl/ danh từ* cái trống lắc, cái lúc lắc (đồ chơi trẻ con)* (động vật học) vòng sừng (ở đuôi của rắn chuông)* (thực vật học) cây có hạt nổ tách (khi quả chín)* tiếng nổ lốp bốp; tiếng lách cách, tiếng lạch cạch (của cánh cửa, xe bò…); tiếng lộp bộp (mưa…)Ví dụ :the rattle of shutters tiếng cánh cửa chớp rung lạch cạch* tiếng rầm rầm, tiếng huyên náo* tiếng nấc hấp hối ((cũng) dealth rattle)* chuyện huyên thiên, chuyện ba hoa; người lắm lời, người hay nói huyên thiên nội động từ* kêu lách cách, kêu lạch cạch; rơi lộp bộp (mưa…)Ví dụ :the windows rattled cửa sổ lắc lạch cạch* chạy râm rầm (xe cộ…)Ví dụ :the tram rattled through the streets xe điện chạy rầm rầm qua phố* nói huyên thiên, nói liến láu ngoại động từ* làm kêu lách cách, làm kêu lạch cạch; rung lách cách, khua lạch cạch…

Bạn đang xem: Rattle là gì

Ví dụ :the wind rattles the shutters gió rung cánh cửa chớp kêu lạch cạch* ( off, out, away) đọc liến láu, đọc thẳng một mạch (bài học, bài diễn văn)Ví dụ :to rattle off one”s lesson đọc bài học một mạch* vội thông qua (một dự luật…)Ví dụ :to rattle a bill through the House vội vã đem ra nghị viện thông qua một dự luật* (từ lóng) làm hồi hộp, làm bối rối, làm lo sợ, làm lo lắng, làm ngơ ngác…Ví dụ :don”t get rattled over it đừng sợ gì, đừng có việc gì phải cuống lênVí dụ : to rattle up (hàng hải) kéo lên (neo)* làm vui lên, làm hăng lên, làm phấn khởiVí dụ : to rattle the sabre (nghĩa bóng) đe doạ gây chiến tranh
Từ điển: Chuyên Ngành
kinh tế
* đùi bò trướckỹ thuật* làm sạch (vật đúc)
Từ điển: Anh – Anh
rat·tle || “rætl n.

Xem thêm: 039 Là Mạng Gì – đầu Số 039 Của Mạng Nào

* series of short fast knocking or tapping sounds* chatter, prattle, gossip v.* produce a series of fast knocking or tapping sounds
ratling, ratoon, rattan, ratteen, ratten, ratter, rattle-bag, rattle-bladder, rattle-box, rattle-brain, rattle-brained, raucous, raut, ravage, rave,

*

Nhập khẩu từ ITALY Với chiết xuất thực vật hữu cơ Loại bỏ nhanh ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma

*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài.

Xem thêm: Trust Là Gì

Mua tại: vimexcopharma

*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma

Chuyên mục: Hỏi Đáp