Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

rank

*

rank /ræɳk/ danh từ hàng, dãy hàng ngũ, đội ngũto fall into rank: đứng thành hàng ngũto close the ranks: dồn hàng lại, siết chặt hàng ngũto break rank: giải tán hàng ngũthe ranks; the rank and file: (quân sự) các chiến sĩ, lính thường (đối lại với sĩ quan); những đảng viên thường (của một đảng); dân thườngto rise from the ranks: (quân sự) từ lính thường trở thành sĩ quan; từ dân thường bước lên địa vị cao sang hạng, loạia poet of the highest rank: một nhà thơ vào loại lớn nhấtto take rank with: cùng loại với địa vị xã hội; địa vị cao sang; tầng lớppeople of all ranks and classes: những người thuộc mọi tầng lớp và giai cấpa man of high rank: người có địa vị cao sang trong xã hộiperson of rank: quý tộcrank and fashion: tầng lớp trên, tầng lớp quý tộc cấp, bậcto be promoted to the rank of captain: được thăng cấp đại uý ngoại động từ sắp xếp (bộ đội) thành hàng ngũ xếp (ai) vào loại, xếp (ai) vào hàngto rank someone among the great writers: xếp ai vào hàng các nhà văn lớn (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ở cấp cao hơn (ai) nội động từ được xếp vào loại, đứng vào hàng, có địa vịto rank among the best: được xếp vào loại khá nhấtto rank above someone: có địa vị trên aito rank first in production of coal: đứng hàng đầu về sản xuất than (quân sự) (+ ogg, past) diễu hành tính từ rậm rạp, sum sêrank vegetation: cây cối rậm rạp nhiều cỏ dại, có thể sinh nhiều cỏ dạiland too rank to grow corn: đất nhiều cỏ dại quá không trồng lúa được ôi khétrank butter: bơ ôi khét thô bỉ, tục tĩu; ghê tởm hết sức, vô cùng, quá chừng, trắng trợn, rõ rành rành, không lầm vào đâu đượca rank lie: lời nói dối trắng trợna rank duffer: người ngốc vô cùnga rank poison: thuốc rất độc
bậchànghạngcolumn rank: hạng (theo) cộtinfinite rank: hạng vô hạnrank correlation: tương quan hạngrank of a matrix: hạng của ma trậnrank of a matrix: hạng ma trậnphân cấpsắp xếpxếp hàngxếp hạngLĩnh vực: toán & tincấp bậccurrent rankcấp hiện tạicurrent rankmức hiện tạidual rank flip-flopmạch lật đối ngẫurank of selectorchuỗi các cuộn chuyển mạchrank wildcatgiếng tìm kiếm dầutaxi rankbến xe tắc xicấp bậcdãyrank of a matrix: dãy ma trậnmọc lốpmọc râmnhómrậm rạpxếp hạngexpected to rank (of a bankruptcy): được xếp hạng để thanh toán (nợ của công ty phá sản)expected to rank (of a bankruptcy): được xếp hạng để thanh toáncoefficient of rank correlationhệ số tương quan hạngrank correctionphương pháp tương quan quan trọngrank correlationphương pháp tương quan hạngrank creditors (in bankruptcy)phân (hạng) (các) chủ nợ (trong vụ phá sản)rank creditors (in bankruptcy) (to…)phân (hạng) (các) chủ nợ (trong vụ phá sản)rank of a matrixhạng của ma trậnrank order statisticsphương pháp thống kê theo thứ bậcrank order statisticsphương pháp thống kê theo thứ tự đẳng cấp, theo thứ bậcsenior in rankcấp cao

*

*

*

rank

Từ điển Collocation

rank noun

1 level of importance

ADJ. high, senior, superior, upper | middle | inferior, junior, low the lowest ranks of the aristocracy | first, second He is in the first rank of university teachers. | social | Cabinet, ministerial a government minister of Cabrank

VERB + RANK achieve, attain, be promoted to, get to, reach, rise to She joined the navy, where she rose to the rank of captain. | have, hold He held officer rank in the air force for many years. | be stripped of He was stripped of his rank by a military court.

PREP. above a/the ~ He never rose above the rank of lieutenant. | below a/the ~ police officers below the rank of sergeant | in ~ He is higher in rank than I am. | ~ in all ranks in society | ~ of She reached the rank of captain.

PHRASES of high/low, etc. rank officers of senior rank

2 group/line of things/people

ADJ. front, rear | massed, serried the serried ranks of hotel staff

PREP. along a/the ~ The president moved slowly along the ranks of men. | in a/the ~ standing in the second rank The soldiers marched in three ranks of ten.

PHRASES break ranks (= to leave a line of soldiers, police, etc.) The police broke ranks and started hitting people with their batons. | rank on/upon rank (of sth) Rank upon rank of caravans filled the field.

3 (also the ranks) ordinary members of a large group

VERB + RANK be admitted into/to, enter, join, swell Each month thousands more swell the ranks of the unemployed. | serve in They had served in the ranks of the Sultan”s army. | come up from/through, rise from/through He came up through the ranks to become a general.

PREP. among/within the ~s of There is much disaffection among the ranks of the party. | beyond/outside the ~s The group has little influence over those outside its own ranks. | in the ~s There are few women in the highest ranks of the organization. More information about RANK
RANK: in the armed forces air force, army, navy ~
an air force/army sergeant an army/navy captain

air/field marshal a naval captain/commander/lieutenant/officer have/hold the rank of, serve as ~ She joined the navy and held the rank of captain. He served as a lieutenant in the marine corps.

be appointed, become, be made ~ He was made a colonel at the age of 40. She ought to have been made sergeant by now.

under ~383 men under General Miles attacked the camp.

Bạn đang xem: Ranking là gì

the rank of ~She was promoted to the rank of colonel.

n.

Xem thêm: Fame Là Gì – Và Bú Fame Nghĩa Là Gì

a row or line of people (especially soldiers or police) standing abreast of one another

the entrance was guarded by ranks of policemen

relative status

his salary was determined by his rank and seniority

v.

Xem thêm: Nm Là Gì – Newton Mét

take or have a position relative to others

This painting ranks among the best in the Western World

adj.

very fertile; producing profuse growth

rank earth

very offensive in smell or taste

a rank cigar

growing profusely

rank jungle vegetation

English Synonym and Antonym Dictionary

ranks|ranked|ranking|ranker|rankestsyn.: appraise arrange categorize class classify disgusting evaluate foul gauge grade group nasty obnoxious odious offensive position putrid rate repugnant repulsive revolting rotten sickening value vileant.: file

Chuyên mục: Hỏi Đáp