Ví dụ:

1. We need to make some radical changes to our operating procedures.

Chúng ta cần có những thay đổi lớn trong hệ thống hoạt động.

Bạn đang xem: Radical là gì

2. Radical ideas are what we need to improve the dismal economy.

Những ý kiến cấp tiến là những gì chúng ta cần để cải tiến nền kinh tế ảm đạm.

3. They are proposing radical changes to the way the company is run.

Họ đang tiến cử nhiều thay đổi lớn trong cách hoạt động của công ty.

4. After the terrorist attacks of 2001, there were some radical changes in airport security.

Sau cuộc khủng bố năm 2001, đã có nhiều thay đổi lớn trong việc kiểm tra an ninh sân bay.

Xem thêm: Múp Là Gì – Nghĩa Của Từ Múp Trong Tiếng Việt

word family

radical (adj) quan trọng nhất; triệt để

radical (n) nguồn gốc căn bản

radically (adj) căn bản, tận gốc

radicalize (v) cấp tiến

radicalism (n) chủ nghĩa cấp tiến

radicalization (n) cấp tiến hóa, cải tiến hóa

từ đồng nghĩa

*Từ đồng nghĩa không có chức năng tương tự từ gốc. Trong một số trường hợp, từ đồng nghĩa không thể thay thế từ gốc trong câu.

extreme: vô cùng, cực độ

drastic: quyết liệt

profound: hết sức, hoàn toàn

*

Nhi Nguyen

Nhi Nguyen is the Brand Marketer of Nói Tiếng Anh Đi. She is responsible for producing informative educational content, ensuring quality and consistency of the site. As a introvert soul, she dedicates most of her free time to music, movies and long bicycle rides.

More Posts

Follow Me:

*

Read

10 TỪ ĐỒNG NGHĨA CỦA “EVIL”

từ đồng nghĩa của Evil là gì? danh sách những

Read more →
22Oct

*

Read

TOP 5 NHÂN VẬT PHẢN DIỆN CỦA DISNEY

Hầu hết các bộ phim hoạt hình của Disney đều

Read more →
15Oct

comments

Leave a Reply Cancel reply

Connect with:

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Xem thêm: Shounen Ai Là Gì – Yaoi Là Gì Shounen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Chuyên mục: Hỏi Đáp