Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Race là gì

*
*
*

race

*

race /reis/ danh từ (sinh vật học) nòi chủng tộc, nòi ngườithe Mongolian race: nòi người Mông-cổ loài, giốngthe human race: loài ngườithe four-footed race: loài vật bốn chân dòng; giòng giống loại, giới, hạng (người)the race of dandies: hạng người ăn diệnthe race of poets: giới thi sĩ danh từ rễ; rễ gừng củ gừng danh từ cuộc đua, cuộc chạy đuaMarathon race: cuộc chạy Ma-ra-tôngarms (armaments) race: cuộc chạy đua vũ trangto run a race: chạy đua (số nhiều) cuộc đua ngựa dòng nước lũ, dòng nước chảy xiết sông đào dẫn nước, con kênh cuộc đời, đời ngườihis race is nearly over: đời anh ta đã xế chiều sự vận hành (của mặt trăng, mặt trời) (kỹ thuật) vòng ổ trục, vòng ổ bi ngoại động từ chạy đua với, chạy thi với (ai) phóng (xe) thật nhanh, cho (ngựa) phi, cho (ngựa, xe) đua với; cho (máy…) chạy hết tốc độhe raced his bycycle against a motor-cycle: anh ta phóng xe đạp đua với một mô tôto race the engine without a load: (cơ khí) cho máy chạy không nhanh quá lôi (đẩy) (ai) chạy; lôi (đẩy) (vật gì) đi nhanhhe raced me along: nó lôi tôi chạy vội vã cho thông quato race a bill through the House: vội vã cho quốc hội thông qua một dự án nội động từ đua chạy nhanh, quạt nhanh (chân vịt tàu, chong chóng máy bay), chạy quá nhanh (máy)to race along: chạy hết tốc độ ham mê đua ngựaa racing man: người ham mê đua ngựathe racing world: giới đua ngựato race away thua cá ngựa hết (gia sản…)to race away one”s fortune khánh kiệt vì thua cá ngựa
dốcđường đighềnhkênh dẫn nướcwater race: kênh dẫn nước tướikênh tháo nướcmặt lănroller race: mặt lăn của con lănống dẫnquỹ đạorace track microtron: microtron quỹ đạo hạtrãnhbearing race: vòng rãnh ổ lănbearing race: rãnh bạc đạnrace ball bearing: rãnh ổ lănrãnh thoátsông đàosự chảy nhanhsự chuyển động nhanhvòng lănvòng trượtLĩnh vực: ô tôchạy ở tốc độ cao (không cài số)vòng rế ổ biLĩnh vực: giao thông & vận tảidòng chảy xiết (biển)Lĩnh vực: cơ khí & công trìnhkênh dẫn nước tướitháo (nước)vòng quayGiải thích EN: Either of a concentric pair of steel rings in a ball or roller bearing, designated the inner race and outer race.Giải thích VN: Các cặp vòng thép đòng tâm trên một ổ bi hay ổ trục, .Lĩnh vực: xây dựngmáng nước chảy xiếtsông đào dẫn nướcGiải thích EN: A channel that conducts water to or from the place where it performs work..Giải thích VN: Kênh đào dẫn nước từ hoặc đến nơi nó hoạt động.Lĩnh vực: toán & tinthác (nước)Lĩnh vực: vật lývòng có rãnh lănball bearing racevòng ổ biball inner racevòng ổ bi trongball racemángball racerãnhball racevành cách ổ biball racevòng cách ổ lănball racevòng ổ biball racevòng ổ lăn biball racevòng trong ổ lănball-bearing inner racevòng trong ổ biball-bearing outer racevòng ngoài ổ biball-bearing raceđạn đạoball-bearing racevòng ổ bibearing racevành cách ổ bibearing racevòng cách ổ lănbearing racevòng ổ bicycle race trackđường xe đạpditch raceđườngditch racehàoditch racemươngditch racerãnhfree-flow raceđường dẫn nước không áphead racekênh cấp nướchead racekênh dẫn nướchead racekênh dẫn vàohead race galleryđường hầm dẫn nướcinner racevòng trong ổ lănouter racevòng ngoài ổ lăncủ gừnggiốngloàimùi đặc biệtrễ gừngrat raceganh đua danh lợirat race (the…)cuộc ganh đua quyết liệt (để giành chức vị, danh lợi)rate racecuộc ganh đua quyết liệt o rãnh lăn Rãnh chứa những viên bi trong ổ cầu hoặc những viên bi đũa trong ổ lăn. o ống dẫn, kênh dẫn o vòng trượt, vòng lăn § ball bearing race : vòng ổ bi § tail race : kênh tháo, kênh thoát

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Điền kinh

Race

Cuộc đua

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): race, racism, racist, racial, multiracial, racially

*

Xem thêm: Cổ Phiếu Tiếng Anh Là Gì – Từ Vựng Chuyên Ngành Chứng Khoán (Phần 2)

*

*

race

Từ điển Collocation

race noun

1 contest to find the fastest person, car, etc.

ADJ. big I get very nervous before a big race. | close, tight | long-distance | 10-kilometre, 24-hour, 7-lap, etc. | gruelling, hard, tough | relay, road | men”s, women”s | boat, motor, motorbike, yacht, etc. | dog, horse, etc. | Grand Prix, World Cup, etc.

VERB + RACE have, hold, organize, stage Let”s have a race! | be in, compete in, enter, go in for, run in, take part in Is she running in the big race on Saturday? | drop out of, pull out of, withdraw (sth) from He dropped out of the race with a pulled muscle after two laps. She had to pull out of the race at the last minute. | lead, win I was leading the race until the half-way point. She has won the race for the last five years. | lose | come first/second, etc. in | beat sb/sth in | fix There is a rumour that the race was fixed. | throw (= to lose deliberately) He was paid £1,000 to throw the race.

RACE + VERB be run/held, take place

RACE + NOUN meeting The horse was withdrawn from today”s race meeting with an injured leg. | winner | official, organizer

PREP. in a/the ~ I”m not in this race. | ~ against/with the race against the Danish team | ~ between the University Boat Race between Oxford and Cambridge | ~ over a race over 200 metres

2 competitive situation

ADJ. two-horse Although there are five candidates, realistically it is a two-horse race. | presidential | arms the halting of the nuclear arms race

VERB + RACE be (involved) in, join The rival TV companies are in a race to bring out the first film drama of his life. | be ahead in, lead, win Who will win the race for the White House? | be left behind in, lag behind in, lose

PREP. in a/the ~ lagging behind in the race for the presidency | ~ between a race between the developing countries | ~ for the race for nuclear supremacy | ~ with the race with their rivals

3 racial group

ADJ. human | mixed a child of mixed race | Irish, Jewish, Latin, etc. | master the ideology of the master race

RACE + NOUN relations Immigration and race relations were key political issues at the time. | equality | discrimination, prejudice | riot

PREP. among ~s The disease is more common among European races. | between ~s greater understanding between nations and races | from a ~ children from all races and religions | of a ~ people of different races and cultures | ~ of The Amazons were a race of female warriors.

PHRASES on (the) grounds of race discriminating

Từ điển WordNet

n.

any competition

the race for the presidency

people who are believed to belong to the same genetic stock

some biologists doubt that there are important genetic differences between races of human beings

a contest of speed

the race is to the swift

v.

to work as fast as possible towards a goal, sometimes in competition with others

We are racing to find a cure for AIDS

Xem thêm: Convenience Store Là Gì – Convenience Store In Vietnamese

English Synonym and Antonym Dictionary

races|raced|racingsyn.: accelerate bolt bound breed chase clan culture dash folk hasten hurry lineage nation people run rush scamper scoot scurry speed sprint tribe

Chuyên mục: Hỏi Đáp