Your internet browser has disabled JavaScript.Website only work when it enable.To see how to enable JavaScript, Please click here!

Bạn đang xem: Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì

*

*

Xem thêm: Clinker Là Gì – Clinker, Thành Phần Hóa Học Của Clinker

MOU and agreements

*

Mẫu Biên bản ghi nhớ (thienmaonline.vn – MOU – template)

*

Mẫu Thỏa thuận trao đổi học giả và sinh viên (thienmaonline.vn – exchange agreement – template)Outgoing

Outgoing exchange students

Đơn xin đi trao đổi(thienmaonline.vn Outgoing exchange application form)Quyết định cho phép sinh viên đi trao đổi (thienmaonline.vn Decision for outgoing exchange student)

Abroab internship

Internship agreementQuyết định cho phép sinh viên đi thực tập nước ngoài (Acceptance letter for abroad internship – Vietnamese version)thienmaonline.vn Acceptance letter for Abroad Internship(English version)

Outgoing delegations

Quy địnhđi công tác nước ngoài (Regulations for oversea mission)Quyết định cử cán bộ đi nước ngoài(tiếng Việt và tiếng Anh – Decision for assigning staff to go on oversea mission)

Xem thêm: Darling Là Gì – Nghĩa Của Từ Darling

Sinh viên đến thực tậpĐơn xin thực tập tại thienmaonline.vn (thienmaonline.vn- incoming internship application form – English version)

*

Xác nhận thực tập sinh

*

Thỏa thuận thực tập (thienmaonline.vn internship agreement- English version)Quyết định tiếp nhận thực tập sinh(thienmaonline.vn Acceptance letter for intern – English version)Xác nhận sinh viên đến thực tập (thienmaonline.vn Certificate of Arrival – English version)Bảng đánh giá thực tập (thienmaonline.vn Internship Evaluation Form – English version)

Sinh viên đến trao đổi

Đơn xin tham gia trao đổi tại thienmaonline.vn (thienmaonline.vn incoming exchange application)

*

Thỏa thuận học tập chương trình Eramus + Mobility (Eramus + Learning agreement)

VISA

Mẫu khai thông tin VISAMẫu xác nhận thời gian học tậpMẫu gia hạn VISA (N5)Một số biểu mẫu chung khác:thienmaonline.vn Giấy xác nhận sinh viên (Mẫu 1.9)thienmaonline.vn Student Certificate (Form 1.9)- English version

Chuyên mục: Hỏi Đáp