Những vật tế lễ được quy định trong Luật pháp Môi-se cho thấy trước điều gì?
Sự sống hữu diệt được tạo ra bằng phương tiện đã được Thượng Đế quy định.
FVDP-English-Vietnamese-Dictionary Và 12 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn
conditional · delimit · delimitate · fix · ordain · ordinance · postulate · prescribe · prescribed · regulate · to stipulate · regulation
In its decision, the FCC issued a series of conditions. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

We are also very concerned that the veteran customs officer to whom I referred, Mr. Coffey, a dedicated # year servant of the revenue department, was dismissed this week by the Department of National Revenue for making public his allegations about fraud, waste, nepotism and abuse in his department OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Để biết hướng dẫn quy định về chấp thuận cookie trong quảng cáo, hãy tham khảo:

The celebration we are participating in, however, is coloured by Canada”s appalling progress in eliminating racial discrimination QED QED
Những quy định kinh tế tiêu tốn trên 100 triệu đô la một năm đã tăng thêm 70%. thêm 70%.
If you will look in the manual, you will see that this particular model faucet requires a range of # to # foot-pounds of torque WikiMatrix WikiMatrix
Từ năm 1992 giáo dục giới tính được luật pháp quy định là trách nhiệm của chính phủ.

Các quy định này được thắt chặt bằng Đạo luật Bản quyền Sửa đổi 2006.
It is clear that there is a perceived conflict in two laws that have been passed by this House, one making the possession of child pornography illegal and one protecting freedom of expression WikiMatrix WikiMatrix
Commission Decision #/#/EC of # October # approving certain treatments to inhibit the development of pathogenic micro-organisms in bivalve molluscs and marine gastropods is to be incorporated into the Agreement OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Pháp luật cũng quy định rằng công dân không thể tự do từ bỏ quốc tịch của họ.

Bạn đang xem: Quy định tiếng anh là gì

Xem thêm: Shortcut Là Gì – Cách Tạo Shortcut Trên Windows

Xem thêm: Come Up With Là Gì – Các Cụm Từ Thông Dụng đi Với Come

Adjusted steering wheel (Larger and/or thicker steering wheel section, reduced diameter steering wheel, etc WikiMatrix WikiMatrix
28% đại biểu là 28% đại biểu là phụ nữ, lớn hơn 3% so với con số 25% tối thiểu do hiến pháp quy định .

But yesterday, a Dr. Rodeheaver…… suggested that Mr. Hailey” s act of calculation was…… the definition of sanity WikiMatrix WikiMatrix

Tìm 789 câu trong 34 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-Vietnamese-Dictionary, GlosbeResearch, LDS, OpenSubtitles2018.v3, worldbank.org, ted2019, QED, support.google, GlosbeMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

quy đầu Quy đầu quỷ đầu trâu Quỹ Đầu tư quốc gia quỹ đen quy định quy định dữ liệu quy định điều chỉnh quy định phạm vi Quy định thể thao quy định từng phần quy đổi quy được quý giá quỳ gối

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp