Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Quốc doanh là gì

*
*
*

xí nghiệp quốc doanh

*

(cg. doanh nghiệp nhà nước), tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn thành lập và tổ chức quản lí hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội do nhà nước giao. Luật doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam ban hành theo lệnh số 39L/CTN ngày 30.4.1995 quy định XNQD thuộc sở hữu toàn dân, do một cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc giải thể theo quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của nền kinh tế quốc dân, của một ngành hoặc một địa phương. Nó có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, là đơn vị kinh tế sản xuất hàng hoá hoạt động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có tư cách pháp nhân và kinh doanh trong các ngành khác nhau, thực hiện quyền tự chủ sản xuất – kinh doanh dưới sự quản lí của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đó là nơi tập thể lao động thực hiện quyền làm chủ của mình trong quản lí xí nghiệp; là trường học quản lí xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Nhà nước quản lí XNQD với hai tư cách: là cơ quan công quyền thống nhất quản lí nền kinh tế quốc dân (trong đó có các XNQD), và là chủ sở hữu nhà nước đối với XNQD. Trên cơ sở phương hướng kế hoạch nhà nước (theo chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước giao hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước), xuất phát từ nhu cầu thị trường, xí nghiệp có quyền tổ chức kinh doanh và quản lí sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh (dựa một phần vào vật tư Nhà nước bảo đảm theo nhiệm vụ kế hoạch được giao và một phần vào vật tư xí nghiệp tự kinh doanh) để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ do Nhà nước giao. XNQD có quyền chuyển nhượng, có quyền quản lí tài chính của mình và làm nghĩa vụ đối với Nhà nước. Nó thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. Xí nghiệp hoạt động theo điều lệ XNQD, luật doanh nghiệp do Nhà nước ban hành và điều lệ (quy chế) do hội đồng xí nghiệp thông qua trên cơ sở quán triệt điều lệ luật xí nghiệp và vậndụng thích hợp với những đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp.

Xem thêm: Credit Card Là Gì – Phân Biệt Thẻ Tín Dụng Và Thẻ Ghi Nợ

*

*

*

Xem thêm: Leave For Là Gì – Leave Sth For/To Sb

xí nghiệp quốc doanh

state-owned enterprisegovernment enterprisenational enterprisesate-run enterprisestate enterprisexí nghiệp quốc doanh xã hội chủ nghĩasocialist state-run enterprise

Chuyên mục: Hỏi Đáp