Phân tí;ch ví; dụ

*

Hoạt động dành cho người học

Quan sát ví; dụ sau, nêu nhận xét về đặc điểm ý nghĩa khái quát, chức năng ngữ pháp của các từ in nghiêng

+ Anh không xuống thuyền của chúng tôi đi bộ dọc bờ sông.+ Họ có thể đọc sách bằng tiếng Anh tiếng Pháp.

Bạn đang xem: Quan hệ từ là gì

Tiếp cận kiến thức

*

Hoạt đông dành cho ngừời học

Các từ vừa phân tí;ch là các quan hệ từ. Căn cứ vào đó hãy chỉ ra đặc điểm của quan hệ từ

Đặc điểm của quan hệ từ

*

Kiến thức cần đạt

– Quan hệ từ là những từ biểu thị quan hệ ngữ pháp giữa các từ, các cụm từ , giữa các bộ phận của câu hoặc giữa các câu với nhau.- Chúng không thể đm nhiệm được vai trò thành tố chí;nh lẫn vai trò thành tố phụ trong cụm từ, chúng cũng không thể đm nhiệm được chức năng của các thành phần câu. Chúng chỉ thực hiện được chức năng liên kết các từ, các cụm từ hay các câu với nhau. Vì thế chúng còn được gọi là các từ nối, kết từ hoặc từ quan hệ.

Các tiểu loại

*

Activity

Câu hỏi gợi mở

*

Activity

Căn cứ vào loại quan hệ ngữ pháp mà từ biểu thị, kết hợp với tiêu chí; về ý nghĩa, hãy nêu các nhóm quan hệ từ bản

Các tiêủ loại quan hệ từ

*

Kiến thức cần đạt

Căn cứ vào loại quan hệ ngữ pháp mà từ biểu thị, có thể phân biệt các quan hệ từ thành các nhóm :- Các quan hệ từ phục vụ cho quan hệ đẳng lập : và, với, rồi. nhưng, song, mà. chứ, hay, hoặc,…- Các quan hệ từ phục vụ cho quan hệ chí;nh phụ : của, bằng, rằng, với, vì, tại, bởi, do, nên, để, cho,…

VD:+ Mặt đất bầu trời đều tươi sáng. (đẳng lập)+ Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược (chí;nh phụ)

Một số điểm cần lưu ý

*

Activity

Trong thực tế sử dụng, các quan hệ từ có thể được dùng thành cặp để liên kết các bộ phận của câu với nhau, nhất là trong các câu ghép : nếu…thì,…, hễ (giá)… thì,…, dù mặc dù, mặc dầu)…thì…, vì (tại, bởi, do)… nên…, tuỵ… nhưng,…. không những… mà còn,…

Xem thêm: Vndc Là Gì – Vndc Có Lừa đảo Không

VD:+ Nếu trời mưa to thì chúng ta không đi nữa.+ Không những nó không đến mà nó còn không cho em nó đến.

Một số phụ từ cũng có thể được dùng trong chức năng của quan hệ từ để nối kết các từ, các cụm từ.

Xem thêm: Nupakachi Là Gì – Nupakachi Nghĩa Là Gì

VD:Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt minh hơn nữa(Hồ Chí; Minh)

Các phụ từ đã,… lại trong ví; dụ này liên kết hai vị ngữ của câu và biểu hiện quan hệ tăng tiến.

Chuyên mục: Hỏi Đáp