CẬP NHẬT: Vào ngày 25 tháng Giêng năm 2021, Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California thông báo Khu vực Vùng Vịnh không còn phải tuân theo Lệnh Ở Yên Trong Nhà theo Vùng của Tiểu Bang. Tuy nhiên, Hạt Santa Clara tiếp tục có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 rất cao, và khả năng tiếp nhận và điều trị của các bệnh viện và phòng chăm sóc đặc biệt vẫn còn rất giới hạn trong Quận Hạt và trong vùng. Mối nguy hiểm mà COVID-19 gây ra cho cộng đồng của chúng ta vẫn chưa giảm bớt, và Viên Chức Y Tế Quận Hạt khẩn khoản kêu gọi mọi doanh nghiệp, tổ chức, và cư dân tiếp tục đề cao cảnh giác ngay cả khi có một số hạn chế đã được Tiểu Bang gỡ bỏ.

Bạn đang xem: Protocol trong y học là gì

Kể từ ngày 25 tháng Giêng năm 2021, mọi doanh nghiệp, tổ chức, và cư dân Hạt Santa Clara phải tuân theo những hạn chế trong Ngạch Tím của Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn Của Tiểu Bang, cũng như các hạn chế bổ sung mà Viên Chức Y Tế đã ban hành. Như thường lệ, các doanh nghiệp, tổ chức và cư dân phải tuân theo Lệnh của các Viên Chức Y Tế Tiểu Bang và Quận Hạt, và khi có mâu thuẩn giữa hai lệnh thì phải tuân theo lệnh nào gắt gao hơn.

Có thể xem các tài liệu sau đây để có thêm thông tin về Lệnh Được Sửa Đổi.

Những tài liệu sau đây là Những Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Của Viên Chức Y Tế với các yêu cầu cụ thể cho các doanh nghiệp và sinh hoạt:

​​​​​​​​​​​​

Lệnh Xét Nghiệm ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2020: Viên Chức Y Tế đã ban hành Lệnh sửa đổi liên quan đến xét nghiệm vào ngày 16 tháng 9 năm 2020. Lệnh mới này tăng việc xét nghiệm bằng cách nới rộng số nhân viên thiết yếu được quyền xét nghiệm, làm cho việc xét nghiệm được dễ dàng và nhanh chóng hơn và bảo đảm rằng các nơi cung cấp chăm sóc y tế phải báo cho khách hàng của họ biết cách để được đi xét nghiệm. Lệnh này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Lệnh mới được ban hành ngày 4 tháng 9, 2020: Giám Đốc Sở Y tế đã ban hành Lệnh mới về việc tiêm phòng cúm vào ngày 4 tháng 9, 2020.​ Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 9, 2020.

Xem thêm: Anti Aliasing Là Gì – Mlaa Morphological Anti

Lệnh y tế công cộng là lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật California. Tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh từ Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt và Tiểu bang. Việc vi phạm các lệnh này có thể dẫn đến hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

 

Trở lại đầu trang ▲

Bản Tóm Tắt Điều Hành Những Sửa Đổi Của Các Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Của Viên Chức Y Tế Ban hành ngày 25 tháng Giêng năm 2021 (Sửa đổi vào ngày 12 tháng 2 năm 2021) MỚI (PDF​​​​)

Vào ngày 25 tháng Giêng năm 2021, Bộ Y Tế Công Cộng California thông báo là Vùng Vịnh không còn phải tuân theo Lệnh Ở Nhà Theo Vùng của Tiểu Bang. Tuy nhiên, Hạt Santa Clara vẫn có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở mức báo động, và khả năng tiếp nhận và điều trị của các bệnh viện cũng như số giường chăm sóc đặc biệt vẫn rất hạn chế trong Quận Hạt và trong vùng. Mối nguy hiểm do COVID-19 gây ra cho cộng đồng vẫn chưa giảm bớt, và các Viên Chức Y Tế kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, và cư dân tiếp tục thận trọng một cách tối đa ngay cả khi có một số hạn chế được Tiểu Bang gỡ bỏ.

Có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng Giêng năm 2021, tất cả các doanh nghiệp. tổ chức và cư dân Hạt Santa Clara phải tuân theo các hạn chế trong Ngạch Tím của Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn của Tiểu Bang cũng như các hạn chế bổ sung mà Viên Chức Y Tế áp dụng. Như thường lệ, các doanh nghiệp, tổ chức và cư dân phải tuân theo lệnh của Tiểu Bang lẫn lệnh của Quận Hạt và khi có mâu thuẩn giữa hai lệnh này, lệnh nào gắt gao hơn sẽ được tuân theo.

 Dưới đây là tóm tắt các sửa đổi có hiệu lực kể từ tuần lễ 25 tháng Giêng năm 2021:

Dưới đây là các quy tắc chính trong các Lệnh Địa Phương Hiện Tại (Lệnh ngày 5 tháng 10 được sửa đổi và các Chỉ thị liên quan của Viên Chức Y Tế Quận Hạt), được áp dụng cho mọi doanh nghiệp và vẫn có hiệu lực:
Làm việc từ xa: Mọi doanh nghiệp phải tiếp tục yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà khi có thể. Nhân viên chỉ có thể đến sở để hoàn thành nhiệm vụ không thể làm ở nhà.

Xem thêm: Root Android Là Gì – 10 Lý Do Vì Sao Bạn Nên Root Android

Báo cáo trường hợp dương tính: Mọi doanh nghiệp (và cơ quan chính quyền), theo luật pháp, phải báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng trong vòng 4 giờ khi biết có nhân viên được xác nhận dương tính với COVID-19. Họ cũng phải buộc nhân viên phải báo cáo khi xét nghiệm dương tính.Giới hạn và kiểm soát số người: Mọi doanh nghiệp phải tuân thủ các hạn chế về số người áp dụng cho cơ sở của họ. Mọi cơ sở ( ngoại trừ các Bệnh viện chăm sóc cấp tính) có cơ sở bên trong mở cửa cho công chúng, phải có “hệ thống kiểm soát” để biết chắc là giới hạn số người của cơ sở không bị vượt quá, ví dụ, có nhân viên tại cửa vào để theo dõi số người đi vào và đi ra.

Chuyên mục: Hỏi Đáp