Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

proprietary

*

proprietary /proprietary/ tính từ thuộc chủ, người có quyền sở hữuproprietary rights: quyền của người chủ, quyền sở hữu có tài sản, có củathe proprietary classes: giai cấp có của (thuộc) quyền sở hữu, giữ làm tài sản riêng; giữ độc quyền (bán, sản xuất…)proprietary medicines: thuốc đã đăng ký độc quyền sản xuất (bán); biệt dược danh từ quyền sở hữu giới chủ, tầng lớp chủthe landed proprietary: tầng lớp địa chủ
Lĩnh vực: toán & tincá nhânGiải thích VN: Được sở hữu riêng: do có các bí mật thương mại, và công nghệ hoặc các đặc trưng được xây dựng riêng, mà chủ nhân không muốn tiết lộ, nên phải đề phòng những người khác sao chép hoặc nhân bản một sản phẩm hay một chương trình, trừ phi họ đã trả tiền bản quyền. Ngược lại sở hữu riêng là công khai xây dựng riêng, nhưng được xuất bản rộng rãi và sẵn sàng cho người khác bắt chước theo.quyền sở hữu riêngGiải thích VN: Được sở hữu riêng: do có các bí mật thương mại, và công nghệ hoặc các đặc trưng được xây dựng riêng, mà chủ nhân không muốn tiết lộ, nên phải đề phòng những người khác sao chép hoặc nhân bản một sản phẩm hay một chương trình, trừ phi họ đã trả tiền bản quyền. Ngược lại sở hữu riêng là công khai (xây dựng riêng (như) ng được xuất bản rộng rãi và sẵn sàng cho người khác bắt chước theo).proprietary (a-no): thuộc quyền sở hữu riêngriêngproprietary (a-no): thuộc quyền sở hữu riêngproprietary card: cạc riêngproprietary file format: khuôn thức tệp sở hữu riêngproprietary program: chương trình riêngproprietary software: phần mềm riêngQualcomm”s proprietary version of CELP (QCELP)Phiên bản CELP độc quyền của Qualcommproprietary cardphiếu sở hữuproprietary companycông ty độc quyềnproprietary namebảng hiệu cầu chứngproprietary namebiệt dượcproprietary programchương trình sở hữuproprietary softwarephần mềm sở hữuchuyên hữucó cầu chứng nhãn hiệu sản xuấtcó đăng ký độc quyền sản xuấtcó tài sảnđộc quyền bánproprietary article: mặt hàng độc quyền bánđộc quyền khai thácproprietary article: mặt hàng độc quyền khai thácgiới chủgiữ độc quyềnproprietary technology: kỹ thuật giữ độc quyềnhữu sảnproprietary classes: giai cấp hữu sảnngười chủproprietary equity: quyền lợi người chủproprietary interest: quyền lợi của người chủproprietary right: quyền của người chủngười có quyền sở hữuquyền sở hữuproprietary rights: các quyền sở hữuthuộc giới chủthuộc nghiệp chủthuộc người có quyền sở hữuproprietary accounttài khoản nghiệp chủproprietary brandnhãn hiệu cầu chứngproprietary capitalvốn của nghiệp chủproprietary companycông ty độc quyềnproprietary companycông ty hữu hạn tư nhân (ở Úc và Nam phi)proprietary companycông ty hữu hạn tư nhân (ở Úc và ở Nam Phi)proprietary companycông ty mẹproprietary companycông ty phát triển đất đaiproprietary equityquyền lợi nghiệp chủproprietary insurancebảo hiểm doanh nghiệpproprietary limitedcông ty trách nhiệm hữu hạn (của Úc, Nam Phi)proprietary limitedcông ty trách nhiệm hữu hạn (của Úc, Nam Phi..)proprietary medicinebiệt dược. proprietary medicinedược phẩm đã đăng ký độc quyền sản xuất (và bán)proprietary medicinedược phẩm độc quyềnproprietary networkmạng lưới độc quyềnproprietary networkmạng lưới riêngproprietary officecông ty bảo hiểm của cổ đôngproprietary productsản phẩm độc quyềnproprietary productsản phẩm độc quyền (sản xuất)proprietary rightquyền chuyên lợiproprietary rightquyền sở hữuproprietary rightscác quyền tư hữu o số liệu riêng Thông tin hoặc số liệu được giữ bí mật.

Bạn đang xem: Proprietary là gì

*

*

*

n.

Xem thêm: Major Là Gì

adj.

Xem thêm: Diarrhea Là Gì – Thuốc Nam Của Người Việt

`Tylenol” is a proprietary drug of which `acetaminophen” is the generic form

Microsoft Computer Dictionary

adj. Of, pertaining to, or characteristic of something that is privately owned. Generally, the term refers to technology that has been developed by a particular corporation or entity, with specifications that are considered by the owner to be trade secrets. Proprietary technology may be legally used only by a person or entity purchasing an explicit license. Also, other companies are unable to duplicate the technology, both legally and because its specifications have not been divulged by the owner. Compare public domain.

English Synonym and Antonym Dictionary

proprietariessyn.: proprietorship

Chuyên mục: Hỏi Đáp