ANH – VIỆTVIỆT – ANHVIỆT – ANH – VIỆT 4in1ANH – VIỆT – ANHANH – VIỆT 2VIỆT – VIỆTANH – VIỆT BUSINESSVIỆT – ANH BUSINESSANH – VIỆT TECHNICALVIỆT – ANH TECHNICALEN-VI-EN kỹ TECHNICALANH – VIỆT DẦU KHÍOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtY khoa Anh AnhY khoa Anh ViệtThuốc Anh ViệtNHẬT – VIỆTVIỆT – NHẬTNHẬT – VIỆT (TÊN)NHẬT – ANHANH – NHẬTNHẬT – ANH – NHẬTNHẬT HÁN VIỆTNHẬT DaijirinTRUNG – VIỆT (Giản thể)VIỆT – TRUNG (Giản thể)TRUNG – VIỆT (Phồn thể)VIỆT – TRUNG (Phồn thể)TRUNG – ANHANH – TRUNGHÁN – VIỆTHÀN – VIỆTVIỆT – HÀNHÀN – ANHANH – HÀNPHÁP – VIỆTVIỆT – PHÁPPHÁP ANH PHÁPLarousse MultidicoANH – THAITHAI – ANHVIỆT – THAITHAI – VIỆTNGA – VIỆTVIỆT – NGANGA – ANHANH – NGAĐỨC – VIỆTVIỆT – ĐỨCSÉC – VIỆTNA-UY – VIỆTÝ – VIỆTTÂY B.NHA – VIỆTVIỆT – TÂY B.NHABỒ Đ.NHA – VIỆTDỊCH NGUYÊN CÂU

Bạn đang xem: Proportion là gì

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

proportion proportiondanh từ sự cân xứng, sự cân đối the classical proportions of the room những sự cân xứng điển hình của căn phòng the two windows are in admirable proportion hai cửa sổ cân xứng tuyệt vời (proportion of something to something) tỷ lệ (sự tương quan giữa vật này với vật khác về số lượng, vị trí..) the proportion of three to one tỷ lệ ba một the proportion of imports to exports is worrying the government tỉ lệ giữa nhập khẩu và xuất khẩu đang làm cho chính phủ lo lắng the proportion of passes to failures in the final examination tỉ lệ đỗ so với trượt trong kỳ thi mãn khoá what is the proportion of men to women in the population? tỉ lệ nam giới so với nữ giới trong dân số là bao nhiêu? (toán học) quan hệ giữa bốn số mà trong đó, tỉ lệ giữa hai số đầu là bằng tỉ lệ giữa hai số sau; tỷ lệ thức “4 is to 8 as 6 is to 12″ is a statement of proportion ” 4 so với 8 như 6 so với 12 là một biểu hiện về tỷ lệ thức phần hoặc bộ phận so sánh với tổng thể; phần a large proportion of the earth”s surface một phần lớn của bề mặt trái đất the proportion of the population still speaking the dialect is very small bộ phận dân số còn nói thổ ngữ rất là ít a fixed proportion of the fund is invested in British firms một phần nhất định của quỹ được đầu tư vào các công ty Anh (số nhiều) quy mô, kích thước, khuôn khổ, cỡ, tầm vóc a building of magnificent proportions toà nhà bề thế a ship of huge/impressive proportions một con tàu có kích thước to lớn in proportion cân xứng; tỉ lệ (toán học) có tỉ lệ bằng nhau try to draw the figures in the foreground in proportion hãy cố gắng vẽ các hình ở phía trước cho đúng tỉ lệ her features are in proportion nét mặt của cô ta rất cân xứng to get/see things in proportion làm cho/nhìn các vật cân xứng với nhau try to see the problem in proportion – it could be far worse hãy cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn – nó có thể tồi tệ hơn nhiều in proportion to something tương quan với cái gì; tương xứng the room is wide in proportion to its height căn phòng này rộng so với chiềucao của nó payment will be in proportion to the work done, not to the time spent doing it tiền công sẽ được trả tương xứng với việc đã làm, chứ không phải theo thời gian đã bỏ ra để làm việc đó out of proportion to something không cân xứng với cái gì out of (all) proportion to something quá lớn, quá nghiêm trọng so với cái gì prices out of all proportion to income giá cả quá cao so với thu nhập punishment that was out of all proportion to the offence committed sự trừng phạt là quá nghiêm khắc so với lỗi phạm phải ngoại động từ làm cho cân xứng, làm cho cân đối to proportion one”s expenses to one”s income làm cho số tiền chi tiêu cân đối với số tiền thu nhập tỷ lệ thức, tỷ lệ; luật tam suất in p. to tuỷ lệ với, ứng với continued p. dãy các tỷ lệ thức direct p.

Xem thêm: Revit Là Gì – Phần Mềm

tỷ lệ thuận inverse p. tỷ lệ nghich simple p. tỷ lệ đơn

*

/proportion/ danh từ sự cân xứng, sự cân đối in proportion to cân xứng với out of proportion to không cân xứng với tỷ lệ the proportion of three to one tỷ lệ ba một (toán học) tỷ lệ thức (toán học) quy tắc tam xuất phần a large proportion of the earth”s surface một phần lớn bề mặt trái đất (số nhiều) kích thước, tầm vóc a building of magnificent proportions toà nhà bề thế an athlete of magnificent proportions vận động viên tầm vóc lực lưỡng ngoại động từ làm cân xứng, làm cân đối to proportion one”s expenses to one”s income làm cho số tiền chi tiêu cân đối với số tiền thu nhập chia thành phần

Xem thêm: Update Là Gì – Nghĩa Của Từ Update Trong Tiếng Việt

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}