Home/Document/Question/Danh từ (Nouns) là gì? Có các loại danh từ nào? Phân biệt các loại danh từ trong tiếng anh như thế nào?
Danh từ (Nouns) là gì? Có các loại danh từ nào? Phân biệt các loại danh từ trong tiếng anh như thế nào?

*

Danh từ là từ dùng để xác định:Một người (a person) ví dụ như “woman, boy, doctor, neighbour”.

Bạn đang xem: Proper noun là gì

Một vật (a thing) ví dụ như “dog, building, tree, country”.Một cảm nghĩ-ý niệm, tính chất hay trạng thái (an ideas, quality, or state) ví dụ như “truth, danger, birth, happiness”Chúng ta có 7 loại danh từ như sau:COMMON NOUN – DANH TỪ CHUNGDanh từ chung là danh từ dùng ám chỉ người hoặc vật, nhưng người hoặc vận này khi nói nó có tính chất chung, không chỉ cụ thể hay chính xác. Ví dụ như:a boy: chỉ con trai, từ này có tính chất chung vì bạn có thể là con trai, người khác cũng là con trai, hoặc ai đó cũng là con trai mà không nói chính xác ai là con trai.country: quốc gia, cũng mang tính chất nói chung, Việt Nam là một quốc gia, Anh là một quốc, Mỹ cũng là một quốc gia, mà nói chính xác một quốc gia cụ thể nào.happiness: nêu tả sự hạnh phúc, đây là một khái miện về trạng trái, tâm trạng của một người hay một vật nào đó, và không có sự cụ thể nào.Một số ví dụ khác như “bridge, city, birth, day…”.PROPER NOUN – DANH TỪ RIÊNGDanh từ riêng là tên chỉ rõ một người, một khu vực, hoặc một vật cụ thể ví dụ như:Steven: Là tên riêng của một người, tất nhiên là có thể có nhiều người tên Steven, nhưng khi nói Steven thì chúng ta muốn xác định một người cụ thể ta muốn nói tới.

Xem thêm: Larynx Là Gì – The Best Larynx Position For Singing

Africa: Châu phi là một châu lục được toàn thế giới công nhận, nó là tên dùng để nói về một vùng(khu vực) cụ thể.Tower Bridge: Cầu Tháp là tên của một cây cầu nổi tiếng ở Luân Đôn(Anh), như ở ví dụ danh từ chung nếu chỉ nói bridge thì nó không xác định cụ thể cây nào, nhưng nếu thêm tên cho cây cầu thì nó là một danh từ riêng.Một số từ ví dụ khác như “Monday, London, “CONCRETE NOUND – DANH TỪ CỤ THỂDanh từ cụ thể theo tôi thì nên dùng danh từ hiện hữu nhưng để thống nhất với các tiều liêu dạy học tiếng anh nên tôi vẫn dùng nghĩa danh từ cụ thể. Nó là danh từ dùng để chỉ người và vật thật sự tồn tại, hiện hữu dưới dạng vật lý(physically) và có nhìn thấy, sờ mó, ngửi, nghe, hoặc nếm. Ví dụ như “dog, building, tree, rain, beach, tune, Tower Bridge,…”ABSTRACT NOUN – DANH TỪ TRỪU TƯỢNGDanh từ trừu tượng là từ dùng để chỉ các ý niệm – ý niệm – ý nghĩ, tính chất, hay trạng thái của một người hay một vật mà nó không thể nhìn hoặc sờ mó được, và nó không tồn tại dưới dạng vật lý, ví dụ như “truth, danger, happiness, time, friendship, humour”.COLLECTIVE NOUNS – DANH TỪ TẬP HỢPDanh từ tập hợp dùng để chỉ một nhóm người hoặc nhóm vật ví dụ như “audience, family, government, team, jury,….”, nếu không quá khắc khe thì ta có thể xem danh từ tâp hợp là con của danh từ chung.Danh từ tập hợp thường được xem như là danh từ số ít hoặc số nhiều điều được, vì vậy khi sử dụng nó chung với động từ số ít hoặc số nhiều điều được, như ví dụ bên dưới cả hai đâu điều được xem là đúng ngữ pháp.The whole family was at the table.was là động từ số ít chia ở thời quá khứ.The whole family were at the table.were là động từ số nhiều chia ở thời quá khứ.COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS – DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢCDanh từ có thể thuộc dạng đếm được(countable = count nouns) hoặc không đếm được(uncountable nouns = mass nouns). Bạn có thể thắc mắc cái gì không đếm được? Vì hầu như mọi thứ đều có thể đo lường được? Vậy liệu có tồn tại danh từ không được không? Để giải thích ta sẽ đi qua định nghĩa của chúng.Danh từ được xem là đếm được là các danh từ chỉ người, sự vật, hiện tượng mà khi muốn đếm số lượng của chúng ta dùng chính chúng để đo lường, ví dụ như “house, ball, table, book, pen,…”Ngược lại danh từ không đếm được là những danh từ mà bản thân nó không thể nói lên được số lượng của chúng mà phải dùng một định lượng(quantifier) khác để đếm như là litre. Ví dụ ta không thể nói một sữa(one milk), hai sữa(two milk) mà phải nói là “litre of milk, two litres of milks, two glasses of milk…”Một lưu ý khó đôi khi ta có thể bắt gặp đoạn hội thoại, văn nói, hay giao tiếp ta có thể bắt gặp cách nói “one milk, one coffee, one beer…” đây chỉ là cách nói vắn tắt.

Xem thêm: Thuế Cit Là Gì – Tìm Hiểu Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

NOTE – LƯU Ý:Một danh từ có thể là một hoặc nhiều loại danh từ như đã nêu ở trên. Ví dụ như từ “happiness” vừa là common noun và abstract noun, từ “Tower Bridge” vừa là concrete noun vừa là proper noun.
Danh từ (Nouns) là gì? Có các loại danh từ nào? Phân biệt các loại danh từ trong tiếng anh như thế nào?

*

Reviewed by E-Hosito on 8:40 PM Rating: 5

Chuyên mục: Hỏi Đáp