Chia động từ

Bạn đang xem: Prescribed là gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to prescribe
prescribing
prescribed
prescribeprescribe hoặc prescribest¹prescribes hoặc prescribeth¹prescribeprescribeprescribe
prescribedprescribed hoặc prescribedst¹prescribedprescribedprescribedprescribed
will/shall² prescribewill/shall prescribe hoặc wilt/shalt¹ prescribewill/shall prescribewill/shall prescribewill/shall prescribewill/shall prescribe
prescribeprescribe hoặc prescribest¹prescribeprescribeprescribeprescribe
prescribedprescribedprescribedprescribedprescribedprescribed
were to prescribe hoặc should prescribewere to prescribe hoặc should prescribewere to prescribe hoặc should prescribewere to prescribe hoặc should prescribewere to prescribe hoặc should prescribewere to prescribe hoặc should prescribe
prescribelet’s prescribeprescribe

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: Gender Là Gì – Thảo Luận:giới Tính

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to prescribe
prescribing
prescribed
prescribeprescribe hoặc prescribest¹prescribes hoặc prescribeth¹prescribeprescribeprescribe
prescribedprescribed hoặc prescribedst¹prescribedprescribedprescribedprescribed
will/shall² prescribewill/shall prescribe hoặc wilt/shalt¹ prescribewill/shall prescribewill/shall prescribewill/shall prescribewill/shall prescribe
prescribeprescribe hoặc prescribest¹prescribeprescribeprescribeprescribe
prescribedprescribedprescribedprescribedprescribedprescribed
were to prescribe hoặc should prescribewere to prescribe hoặc should prescribewere to prescribe hoặc should prescribewere to prescribe hoặc should prescribewere to prescribe hoặc should prescribewere to prescribe hoặc should prescribe
prescribelet’s prescribeprescribe

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Màn Hình Xanh Win Xp

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp