Bạn đang xem: Prepare là gì

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Ngoại động từ 1.2.1 Chia động từ 1.3 Nội động từ 1.3.1 Thành ngữ 1.3.2 Chia động từ 1.4 Tham khảo

Ngoại động từ

prepare ngoại động từ /prɪ.ˈpɛr/

Sửa soạn sắm sửa, chuẩn bị, dự bị. Soạn (bài); chuẩn bị cho, rèn cặp cho (ai đi thi… ). Điều chế, pha chế (thuốc); làm, dọn, nấu (cơm, thức ăn). (Nghĩa bóng) Chuẩn bị tư tưởng cho (ai, để nghe một tin gì… ). he was hardly prepared for this sad news (to hear this sad news) — anh ta hầu như không được chuẩn bị tư tưởng gì để nghe tin buồn này Chia động từ

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to prepare Phân từ hiện tại preparing Phân từ quá khứ prepared Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại prepare prepare hoặc preparest¹ prepares hoặc prepareth¹ prepare prepare prepare Quá khứ prepared prepared hoặc preparedst¹ prepared prepared prepared prepared Tương lai will/shall² prepare will/shall prepare hoặc wilt/shalt¹ prepare will/shall prepare will/shall prepare will/shall prepare will/shall prepare Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại prepare prepare hoặc preparest¹ prepare prepare prepare prepare Quá khứ prepared prepared prepared prepared prepared prepared Tương lai were to prepare hoặc should prepare were to prepare hoặc should prepare were to prepare hoặc should prepare were to prepare hoặc should prepare were to prepare hoặc should prepare were to prepare hoặc should prepare Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — prepare — let’s prepare prepare —

Xem thêm: Ghen Là Gì – Ghen Tuông Trong Tình Yêu

Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từ

prepare nội động từ /prɪ.ˈpɛr/

(+ for) Sửa soạn, sắm sửa, chuẩn bị, dự bị. to prepare for an exam — chuẩn bị thi to prepare for a journey — chuẩn bị cho một cuộc hành trình Thành ngữ to be prepared to: Sẵn sàng; vui lòng (làm gì). Chia động từ
prepare
Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to prepare Phân từ hiện tại preparing Phân từ quá khứ prepared Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại prepare prepare hoặc preparest¹ prepares hoặc prepareth¹ prepare prepare prepare Quá khứ prepared prepared hoặc preparedst¹ prepared prepared prepared prepared Tương lai will/shall² prepare will/shall prepare hoặc wilt/shalt¹ prepare will/shall prepare will/shall prepare will/shall prepare will/shall prepare Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại prepare prepare hoặc preparest¹ prepare prepare prepare prepare Quá khứ prepared prepared prepared prepared prepared prepared Tương lai were to prepare hoặc should prepare were to prepare hoặc should prepare were to prepare hoặc should prepare were to prepare hoặc should prepare were to prepare hoặc should prepare were to prepare hoặc should prepare Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — prepare — let’s prepare prepare —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng thienmaonline.vnệt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “https://thienmaonline.vn/w/index.php?title=prepare&oldid=1897033”

Xem thêm: Cơ Học Là Gì – Nghĩa Của Từ Cơ Học

Thể loại: Mục từ tiếng AnhNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từ

Chuyên mục: Hỏi Đáp