Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Plane là gì

*
*
*

plane

*

plane /plein/ danh từ (thực vật học) cây tiêu huyền ((cũng) plane-tree, platan) cái bào ngoại động từ bào (gỗ, kim loại…) (từ cổ,nghĩa cổ) làm bằng phẳng, san bằngto plane the way: san bằng con đườngto plane awayto plane down bào nhẵn danh từ mặt, mặt bằng, mặt phẳnginclinedn plane: mặt nghiêng cánh máy bay; máy bay mặt tinh thể (ngành mỏ) đường chính (nghĩa bóng) mức, trình độplane of thought: trình độ tư tưởngplane of knowledge: trình độ hiểu biếton the same as animals: ở cùng một mức như thú vật, không khác gì thú vật nội động từ đi du lịch bằng máy bay (+ down) lướt xuống (máy bay) tính từ bằng, bằng phẳng (toán học) phẳngplane figure: hình phẳng
máy baychartered plane: máy bay thuê baoex plane: giá giao trên máy bayfeeder plane: máy bay cỡ nhỏfreight plane: máy bay vận tải chở hàngmercantile plane: máy bay (dùng trong) thương mạiplane ticket: vé máy bayshort-haul plane: máy bay vận tải cự ly ngắntransport plane: máy bay vận tảiphi cơchartered planechuyên cơcost, insurance, freight by planegiá CiF đường khôngcost, insurance, freight by planegiá hàng, phí bảo hiểm cộng vận phí đường khôngcost, insurance, freight by planegiá không vận đến bờplane boltermáy sàng bằngplane phobiatật sợ ruồi danh từ o mặt, mặt phẳng o cái bào § anticlinal axial plane : mặt phẳng trục nếp lồi § axial plane : mặt phẳng trục § base plane : mặt phẳng đáy, mặt cơ sở § bedding plane : mặt phân lớp § boundary plane : mặt biển, mặt giới hạn § cleavage plane : mặt thớ chẻ § composition plane : mặt song tinh (thể) § crestal plane : mặt vòm (của nếp uốn) § datum plane : mặt phẳng chuẩn § deposition plane : mặt lắng đọng § divisional plane : mặt phân giới, mặt thớ nứt § fault plane : mặt đứt gãy § focal plane : mặt tiêu § fracture plane : mặt đứt gãy, mặt gãy vỡ § gliding plane : mặt trượt, gương trượt § haulage plane : mặt phẳng kéo, đường vận chuyển § inclined plane : mặt nghiêng § juncture plane : mặt phẳng tiếp xúc § lattice plane : mặt mạng tinh thể § overthrust plane : mặt nghịch chườm § twinning plane : mặt song tinh § plain of cleavage : mặt phẳng thớ chẻ, mặt phẳng cát khai § plain of polatization : mặt phân cực § plain of spin : mặt spin § plain of stratification : mặt địa tầng, mặt lớp § plain of symmetry : mặt đối xứng § plain of unconformity : mặt không chỉnh hợp § plain of vanish point : mặt các đỉnh ren (khoan) § plane table : bàn đạc § plane wave : sóng phẳng

*

Xem thêm: Url Là Gì – Friendly Hướng Dẫn Tối ưu Url Cho Seo

*

*

plane

Từ điển Collocation

plane

noun

1 aeroplane

ADJ. private

VERB + PLANE catch, get, take She caught the first plane out. | miss | board, get on | get off, step off I fell in love with the city the moment I stepped off the plane. | fly, pilot | charter

PLANE + VERB take off | come down, land | crash | cruise, fly | carry sb/sth The plane was carrying 350 people.

PLANE + NOUN crash, disaster

PREP. by ~ We left by plane for Peking. | in a/the ~ I”ve never flown in a plane. | on a/the ~ The president was never on the plane at all.

2 flat surface

ADJ. horizontal, parallel, vertical

3 standard/level of thought/activity

ADJ. higher With practice, an athlete can reach a higher plane of achievement. | mental, mystical, spiritual

PHRASES be/exist/function/operate on a different plane Like all talented musicians, he operates on a different plane from most people.

Từ điển WordNet

n.

a level of existence or development

he lived on a worldly plane

v.

make even or smooth, with or as with a carpenter”s plane

plane the top of the door

adj.

Xem thêm: Máy Tính Là Gì – Máy Vi Tính Là Gì Computer Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

planes|planed|planingsyn.: aircraft airplane even flat horizontal level smooth

Chuyên mục: Hỏi Đáp