Bạn đam mê kinh doanh và đang trên con đường khởi nghiệp. Vậy thì không thể nào không biết chỉ số P/L. Nếu bạn chưa biết hãy tham khảo ngay ở bài viết P&L là gì? Ý nghĩa chỉ số P&L trong Quản trị xuất nhập khẩu và khởi nghiệp của camnangkhoinghiepngay nhé.

P&L là gì?

Ký hiệu P&L là ký hiệu rất quen thuộc trong kinh tế học, xuất nhập khẩu,… những bạn có biết nghĩa chính xác của cụm từ viết tắt này là gì? Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem: Pl là gì

Chỉ số P&L trong kinh tế học (kế toán)

*

P&L là từ viết tắt của Profit and Loss (trong văn bản giấy tờ thường được viết tắt là PL hay P/L).Profit and Loss nghĩa là lợi nhuận và thua lỗ.

Chính xác và đi sâu hơn, P/L có ý nghĩa là Profit and Loss Statement, nghĩa là báo cáo tình trang Lãi Lỗcủa doanh nghiệp. Báo cáo này thể hiện doanh thu (bao gồm tiền bán hàng, tiền dịch vụ và tiền chi phí phát sinh), chỉ số này giúp chúng ta biết được tình hình sản xuất kinh doanh (phát triển hay đang giảm sút) của một công ty doanh nghiệp.

Phương pháp này giúp hiểu rõ hơn những nguyên nhân tăng / giảm doanh thu của công ty, doanh nghiệp.Nguồn số liệu để lập nên báo cáo này dựa vào các sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu và chi phí.Doanh thu là số tiền phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ trong kỳ, có thể sẽ thu trong tương lai, là giá trị trên hóa đơn bán hàng mà doanh nghiệp đã xuất cho người mua. Tương tự, chi phí không có nghĩa là số tiền đã chi ra trong kỳ mà là giá trị bằng tiền của các chi phí liên quan đến kỳ báo cáo.

Trong bán hàng xuất nhập khẩu P&L là gì ?

Ở phần đầu, dinhnghiađã giới thiệu P&L là gì trong toán học. Còn ở phần thứ 2 chúng ta hãy cùng tìm hiểu P&L là gì trong kinh doanh xuất nhập khẩu nhé.

P&L, PL hay P/L trong xuất nhập khẩu là từ rút gọn của cụm từ đầy đủ: Production and logistics. Từ này có nghĩa là hậu cần và sản xuất.

Để hiểu sâu hơn P&L là gì trong bán hàng xuất nhập khẩu trước tiên cần tìm hiểu về quản trị logistics. Đây chính là cách quản lý cung ứng với các khâu hoạch định, làm chủ việc vận chuyển, lưu trữ hàng hóa, dịch vụ hiệu quả, hành động, lưu chuyển thông tin liên quan đến nơi xuất khẩu và nơi tiêu thụ. Tất cả các chu trình này đều nhắm đến mục tiêu phục vụ đòi hỏi của người tiêu dùng.

P&L là gì? Nó mang thuộc tính hoạt động thương mại. Nhờ có chu trình hậu cần mà các thương nhân, tổ chức, công ty có thể thực hiện nhiều công việc một lúc. Các hoạt động đấy có khả năng là nhận hàng, lưu kho, vận chuyên, đóng gói hàng hóa, ghi nội dung mã hiệu và giao hàng, hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu… Nói nói chung là đây là hành trình liên quan đến các thỏa thuận giữa người sử dụng và công ty nhằm mục tiêu hưởng thù lao.

*

Trong bán hàng xuất nhập khẩu thì P&L là gì?

CÁC KIẾN ​​THỨC cơ bản VỀ QUẢN LÝ TÀI chủ đạo

Bảng cân đối kế toán (Balance sheet): là một bản tóm tắt về tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp tại một thời điểm chi tiết, còn được xem là là một bản báo cáo về sức khỏe tài chủ đạo công ty.

Báo cáo hậu quả bán hàng (Income statement): là một báo cáo tóm lược doanh thu, hoặc tổng thu nhập của tổ chức, trừ đi giá vốn hàng bán để xác định tổng lợi nhuận. Nó còn được nhắc đên là báo cáo lãi lỗ hay P&L (Profit and Loss Statement)

Vốn chủ có được (Equity): Tiền hoặc tài sản được chủ doanh nghiệp và/hoặc các cổ đông đầu tư và giữ lại .

Xem thêm: Perpetual Là Gì – Nghĩa Của Từ Perpetual

Nợ (Debt): Bất kỳ các khoản vay nào của công ty trong một khoảng thời gian, thường là tiền lãi vay.

Khoản phải thu (Accounts receivable): Số tiền doanh nghiệp cho nợ từ việc bán các mặt hàng, dịch vụ.

Khoản phải trả (Accounts payable): Số tiền công ty nợ người bán và các nhà cung cấp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, còn gọi là báo cáo dòng tiền (Cash flow statements): Một báo cáo tóm lược lượng tiền mặt ra và vào công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo này được chọn lựa bằng cách phân tích các hoạt động bán hàng, hoạt động tài trợ và hoạt động đầu tư để tính toán lượng tiền mặt hiện tại và dự đoán số tiền trong tương lai.

Hiểu thế nào về một báo cáo P & L

*

Báo cáo P & L là một trong ba báo cáo tài chính mà mọi công ty đều có. gồm có bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, BC kết quả bán hàng.

Phát hành hàng quý và hàng năm.

Nó thường là báo cáo tài chủ đạo phổ biến và rộng rãi nhất trong kế hoạch bán hàng. Bởi người quản trị nhìn nhanh thấy cấp độ lãi hoặc lỗ được tạo ra.

Trong thời gian đó, như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cho thấy những điều chỉnh về luồng tiền trong một khoảng thời gian đã đặt.

Xem thêm: Thấu Cảm Là Gì – Biểu Hiện Của Người Thấu Cảm

Bảng cân đối kế toán cho chúng ta thấy những gì doanh nghiệp có được tài sản và nợ tại một thời điểm.

Nguồn Tổng Hợp

Chuyên mục: Hỏi Đáp